EY: Η σύμβαση ελέγχου με τη Folli Follie διακόπηκε λόγω... μη συνεργασίας της διοίκησης

EY: Η σύμβαση ελέγχου με τη Folli Follie διακόπηκε λόγω... μη συνεργασίας της διοίκησης
Στην ελλιπή συνδρομή της Folli Follie στο έργο της αποδίδει η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. («ΕΥ») τη διακοπή της σύμβασης με την εισηγμένη, προκείμενου να προχωρήσει στον έλεγχο συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση του 2017.
Ειδικότερα, σε συνέχεια πρόσφατων ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων, στα οποία γίνεται αναφορά στο όνομα της ΕΥ για την υπόθεση της FF Group, η εταιρεί διευκρινίζει τα ακόλουθα:
"Η EY, με την από 13 Ιουνίου 2018 σύμβασή της με την "Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία" («Εταιρεία»), ανέλαβε τη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών σε συγκεκριμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση του 2017.
Η ΕΥ ποτέ δεν προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2017.
Παραπέμπουμε στην από 19 Ιουνίου 2018 ανακοίνωσή μας σχετικά με τα ανωτέρω.
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΥ γνωστοποίησε στην Εταιρεία τη διακοπή της σύμβασης διενέργειας προσυμφωνημένων διαδικασιών, λόγω ελλιπούς συνδρομής της Εταιρείας στο έργο μας.
Οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρει κάτι διαφορετικό από τα ανωτέρω για την ΕΥ, είναι απολύτως αναληθής και δεν αντανακλά την πραγματικότητα", καταλήγει η εταιρεία.

Τι ανέφερε το www.bankingnews.gr στις 9 Οκτωβρίου 2018 (εδώ):

Έκθετη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη Folli Follie και τα παιχνίδια με τον ορκωτό

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εμφανίστηκε πολύ σκληρή και κινούμενη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη Folli Follie επιβεβαιώνοντας όμως με την ανακοίνωσή της τις αποκαλύψεις του bankingnews.  
Πρώτον χωρίς να το αναφέρει επιβεβαίωσε ότι η εταιρία δεν έχει αλλάξει ορκωτό ελεγκτή και ορκωτός παραμένει η ECOVIS η οποία όπως είχε αποκαλύψει το bankingnews μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκδώσει έκθεση ελέγχου καθώς έχει ανακαλέσει ήδη το προηγούμενο πιστοποιητικό ως είχε δικαίωμα εκ του νόμου.
Την ίδια ώρα η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης είναι … άφαντη.
Δεύτερον ξέχασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι στις 14 Ιουνίου το ΔΣ της αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι «Αναφορικά με την εισηγμένη εταιρία Folli Follie AEBTE (FFG) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η FFG:
…….προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 με διεθνή ελεγκτική εταιρία,  διαδικασίες που δεν συνιστούν Έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου επί του συνόλου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων ενεργειών, να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση έκτακτου ελέγχου της FFG βάσει της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 40 του κ.ν.2190/1920».
Άρα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνώριζε από τότε τουλάχιστον ότι η Ernst & Young δεν θα κάνει έλεγχο επί του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων και δεν έπραξε ουδέν άλλο πλην της προσφυγής στο δικαστήριο η οποία μάλιστα υπεβλήθη όπως αποκαλύπτεται από την ανακοίνωση της FFG μετά από 20 ημέρες!!!.
Κι όμως όπως η ίδια αναφέρει στις 28 Σεπτεμβρίου ρωτά τη Folli Follie για
α) το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου της Ernst & Young αναφορικά με τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου,
β) την ημερομηνία δημοσιοποίησης της αναμορφωμένης ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2017
Και το ερώτημα είναι πως ενώ γνωρίζει πως δεν κάνει πλήρη έλεγχο η Ernst και το έχει ανακοινώσει η ίδια (14 Ιουνίου) και η Ernst and Young (19 Ιουνίου) γιατί ζητά κάτι ανύπαρκτο από τη Folli Follie.
Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο αν αναλογιστεί κάποιος πως η ίδια η Folli Follie  αποκαλύπτει πως κατά την εκδίκαση της αίτησης διενέργειας έκτακτου ελέγχου στις 2 Οκτωβρίου η Επιτροπή δήλωσε ρητά στο δικαστήριο ότι δεν επιθυμεί τον ορισμό της Ernst and Young . Και αυτό δεν το διέψευσε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Άραγε με δεδομένο ότι η Ernst έχει αναλάβει την επισκόπηση σημαντικών στοιχείων του ισολογισμού και με δεδομένο ότι γνωρίζει άριστα την κατάσταση γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την απέκλεισε και προβάλλει ένα ανύπαρκτο επιχείρημα περί ανάθεσης πλήρους ελέγχου από την Ernst and Young. Θέλει να διευκολύνει τον έλεγχο ή με τη στάση της τον τορπιλίζει τουλάχιστον χρονικά;
Ποιος άραγε θα αναλάβει να ενσωματώσει τα στοιχεία της επισκόπησης της Ernst και της Alvarez . Μήπως ο κ. Βαρθαλίτης και η ECOVIS;
Για την ιστορία θυμίζουμε την ανακοίνωση της 19ης Ιουνίου της Ernst & Young που εμφανίζεται να μην γνωρίζει ή να έχει ξεχάσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Ernst & Ypoung αναφέρει τα εξής:
"Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, με ανακοίνωση της εταιρείας FF Group ("η εταιρεία") που εκδόθηκε την 14η Μαΐου 2018, ζητήθηκε από την ΕΥ, ως ανεξάρτητου ελεγκτή, ο επανέλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, μετά από απαίτηση των εποπτικών αρχών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και σε συνεννόηση με αυτές.
Στα πλαίσια αποδοχής του έργου, διενεργήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα περί αποδοχής ελέγχων.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, διαμορφώθηκαν συνθήκες (μεταξύ άλλων αναφέρονται ενδεικτικά η παραίτηση μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου, αδυναμία της Διοίκησης της εταιρείας να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες που αιτήθηκαν και αφορούσαν σε στοιχεία των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ανακοίνωση σχετικά με μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κλπ.) που δεν επέτρεπαν, κατά την επαγγελματική μας άποψη, τη διενέργεια του ελέγχου αυτού. Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, η ΕΥ ενημέρωσε έγκαιρα τόσο την εταιρεία, όσο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί έλεγχος.
Για τον λόγο αυτό, συμφωνήθηκε από την εταιρεία η διενέργεια εσωτερικής έρευνας (forensic investigation) από ανεξάρτητο τρίτο πάροχο για τη διελεύκανση των θεμάτων που έχουν προκύψει.
Επιπλέον, συμφωνήθηκε η διενέργεια στοχευμένων διαδικασιών από την ΕΥ σε συγκεκριμένα κονδύλια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση του κατά πόσον υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επανελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
Η ΕΥ πάντα ακολουθούσε, ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS