ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αλέξιος Κομνηνός

ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Νέο μη  εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αλέξιος Κομνηνός
ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Νέο μη  εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αλέξιος Κομνηνός
H διοίκηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της από 08.10.2018 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 10.10.2018 εξελέγη ο κ. Αλέξιος Κομνηνός του Αντωνίου ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του και ενέκρινε τον ορισμό του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας της, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη.
Κατόπιν τούτων:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Θεόδωρος – Μαργαρίτης Σιετής του Αργυρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
-Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος,
-Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, εκτελεστικό μέλος,
-Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος,
-Απόστολος Φραγκούλης του Νικολάου, Εντεταλμένος Σύμβουλος στην Τεχνική Διεύθυνση, μη εκτελεστικό μέλος,
-Παναγιώτης Μεντζελόπουλος του Γεωργίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος στη Διεύθυνση Στρατηγικής και Επενδύσεων, μη εκτελεστικό μέλος,
-Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
-Αλέξιος Κομνηνός του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Β. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

-Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος,
-Αλέξιος Κομνηνός, μέλος και
- Θεόδωρος Πανταλάκης, μέλος.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS