ΔΝΤ: Επιπλέον έσοδα 3% του ΑΕΠ αν οι κυβερνήσεις αξιοποιήσουν όλη τη δημόσια περιουσία

ΔΝΤ: Επιπλέον έσοδα 3% του ΑΕΠ αν οι κυβερνήσεις αξιοποιήσουν όλη τη δημόσια περιουσία
Το ΔΝΤ καλεί τις κυβερνήσεις να εκμεταλλευτούν όλη τη δημόσια περιουσία τους 
Η αξιοποίηση όλης της δημόσιας περιουσίας από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, μπορεί να επιφέρει επιπλέον έσοδα ύψους 3% του ΑΕΠ, αναφέρει σε έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Ειδικότερα, στο δείγμα 31 κρατών που αναλύθηκε, η συνολική περιουσία του δημοσίου ανέρχεται σε 101 τρισεκ. δολάρια, ή 219% του συνολικού ΑΕΠ.
Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από υποδομές όπως δρόμοι, γέφυρες και σωλήνες αποχέτευσης, καθώς και τα χρήματα που διαθέτουν οι κυβερνήσεις στην τράπεζα, οι χρηματοοικονομικές τους επενδύσεις και οι πληρωμές που τους οφείλουν άτομα και επιχειρήσεις.
Τα αποθέματα φυσικών πόρων είναι, επίσης, μέρος των περιουσιακών στοιχείων.
Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κρατικές επιχειρήσεις όπως οι δημόσιες τράπεζες και, σε πολλές χώρες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως οι δημόσιες εταιρείες ηλεκτρισμού και νερού.
«Η συνολική δημόσια περιουσία είναι πολύ υψηλότερη από το χρέος.
Παγκοσμίως, φθάνει το 198% του ΑΕΠ, λιγότερο από το ήμισυ του δημοσίου χρέους.
Βέβαια, οι συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις προς τους δημόσιους υπαλλήλους και το χρέος που οφείλουν οι δημόσιες επιχειρήσεις καταγράφονται ως ιδιωτικό χρέος, οπότε το ποσοστό χρέους είναι υψηλότερο», αναφέρει το Ταμείο.
Στις αναδυόμενες οικονομίες, το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε πολύ ταχύτερα από το δημόσιο χρέος, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
Στην Κίνα, ενδεικτικά, έχει φθάσει το 247%.
«Αλλά η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους στην Κίνα είναι θολή.
Αυτή η ασάφεια αντανακλά τον πολύ μεγάλο αριθμό δημόσιων μονάδων και εταιρειών, τα πολύπλοκα επίπεδα διακυβέρνησης και το ευρύτατο υπερεθνικό δανεισμό εκτός προϋπολογισμού».
Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις για το δημόσιο χρέος του 2017 διαφέρουν σημαντικά: το επίσημο δημόσιο χρέος είναι 37% του ΑΕΠ, ενώ τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην τελευταία έκθεση του Ταμείου δείχνουν ποσοστό έως και 68%.
Ωστόσο, η Κίνα διαθέτει σημαντικά δημόσια περιουσιακά στοιχεία, αντικατοπτρίζοντας τα χρόνια τεράστιων επενδύσεων στις υποδομές.
Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι μεγαλύτερα από τις υποχρεώσεις της χώρας, καθιστώντας την καθαρή αξία -τη διαφορά μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων- πολύ πάνω από το 100% του ΑΕΠ, το υψηλότερο μεταξύ των αναδυόμενων οικονομιών!
Βέβαια, τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία της κυβέρνησης της Κίνας είναι μη χρηματοοικονομικά, όπως τα κτίρια, οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι.
Αν και μπορούν να παράγουν έσοδα μέσω αμοιβών και ενοικίων, δεν είναι εύκολα διαθέσιμα για κάλυψη αναγκών ρευστότητας, σημειώνεται.
Τα διαγράμματα της έκθεσης:www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS