Η τιμή μετατροπής ενός ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές Cocos θα είναι στην τρέχουσα ή στην ονομαστική αξία;

Η τιμή μετατροπής ενός ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές Cocos θα είναι στην τρέχουσα ή στην ονομαστική αξία;
Το bankingnews είχε αναφέρει ότι η τιμή μετατροπής δεν μπορεί με βάση την νομοθεσία να είναι η τρέχουσα αλλά η ονομαστική αξία
Με αφορμή δημοσίευμα του bankingnews ότι και ο SSM ο Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών έχει μελετήσει το σενάριο η Πειραιώς να εκδώσει ομολογιακό tier 2 ύψους 500 εκατ που θα καλύψει το δημόσιο ετέθη ένα ερώτημα.
Η Πειραιώς εάν επέλεγε να εκδώσει ομόλογο tier 2 που να το καλύψει το δημόσιο σε ποια τιμή θα μετατρέπονταν υποχρεωτικά σε μετοχές τα Cocos τα μετατρέψιμα ομόλογα ύψους 2 δισεκ. ευρώ;
Το bankingnews είχε αναφέρει ότι η τιμή μετατροπής δεν μπορεί με βάση την νομοθεσία να είναι η τρέχουσα αλλά η ονομαστική αξία που στην περίπτωση της Πειραιώς είναι τα 6 ευρώ.
Ωστόσο ορισμένοι τραπεζίτες διαφωνούν ότι η τιμή μετατροπής θα είναι η τρέχουσα για να μην κατηγορηθεί το ΤΧΣ ως μέτοχος με 26% που έχει χορηγήσει τα 2 δισεκ. Cocos για την τιμή μετατροπής.
Πάντως με βάση την νομοθεσία η τιμή μετατροπής θα είναι η ονομαστική αξία δηλαδή τα 6 ευρώ και όχι η τρέχουσα.
Έχει αξία να γίνει αντιληπτό πόσο χαοτική είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας στα 6 ευρώ και της τρέχουσας χρηματιστηριακής στα 1,17 ευρώ.
Η Πειραιώς έχει 436 εκατ μετοχές και 2 δισεκ. μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές.
Τα 2 δισεκ. εάν μετατραπούν με τιμή τα 6 ευρώ την ονομαστική αξία προκύπτουν 333 εκατ νέες μετοχές δηλαδή 436 εκατ μετοχές υφιστάμενες και 333 εκατ νέες σύνολο 769 εκατ μετοχές.
Το ΤΧΣ από 26% θα βρεθεί να κατέχει το 58% των μετοχών της Πειραιώς.
Εάν η τιμή μετατροπής των Cocos είναι π.χ. τα 1,20 ευρώ η τρέχουσα αυτό σημαίνει 1,66 δισεκ. μετοχές δηλαδή 436 εκατ μετοχές υφιστάμενες και 1,66 δισεκ. νέες μετοχές σύνολο 2,1 δισεκ. μετοχές.
Το ΤΧΣ από 26% θα βρεθεί να κατέχει το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς και θα πρόκειται για πλήρη κρατικοποίηση και ακραίο dilution των παλαιών μετόχων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS