Αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης υπέβαλε η J&P Overseas Limited

Αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης υπέβαλε η J&P Overseas Limited
Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που ετοίμασε η Εταιρία απορρίφθηκε από τις τράπεζες
Κατατέθηκε σήμερα από τον κατασκευαστικό κυπριακό Όμιλο J&P Overseas Limited στα δικαστήρια της έδρας της στο Guernsey αίτηση για υπαγωγή της J&P Overseas Limited σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εταιριών του Guernsey.
Σε ανακοίνωσή της η J&P Overseas Limited τονίζει ότι το καθεστώς ειδικής διαχείρισης επιδιώκεται προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αξία επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας απ’ ότι στην περίπτωση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
«Οι δυσχερείς συνθήκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, η τελική έγκριση από πελάτες ποσών χαμηλοτέρων απ’ ότι διεκδικούσε η εταιρεία, καθυστερήσεις στην είσπραξη οφειλών από πελάτες και περιορισμένη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και τραπεζικής υποστήριξης για την διασφάλιση νέων έργων, οδήγησαν την εταιρεία στη δύσκολη αυτή θέση», αναφέρει σχετικά.
Προστίθεται ακόμα ότι κατά τους τελευταίους μήνες η J&P Overseas αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που θα της επέτρεπε να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της.
Ωστόσο, η J&P Overseas σημειώνει ότι, «δυστυχώς, το ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που ετοίμασε η Εταιρία με την συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων και κατέθεσε στις τράπεζες που την χρηματοδοτούν, απορρίφθηκε από τις τράπεζες με αποτέλεσμα να περιοριστούν ουσιαστικά τα περιθώρια ευελιξίας της εταιρείας και η δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της».
Η J&P Overseas αναφέρει ακόμα ότι ο χρονισμός για την απόφαση για αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σχετίζεται με την προστασία των δικαιωμάτων των πιστωτών, των υπαλλήλων και των πελατών του Ομίλου της J&P Overseas με δεδομένη την απολεσθείσα ρευστότητα.
«Αναμένεται ότι υπό το καθεστώς ειδικής διαχείρισης η εταιρεία θα επωφεληθεί από την απαραίτητη προστασία και θα βρεθεί σε καλύτερη θέση προκειμένου να συμφωνήσει σε συναινετική βάση με τους πελάτες, τις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές για τις κατάλληλες λύσεις σε κάθε έργο στο οποίο δραστηριοποιείται», προσθέτει η εταιρεία.
Μέσω του καθεστώτος ειδικής διαχείρισης η εταιρεία επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την αρνητική επίδραση της κατάστασής επί των πιστωτών αλλά κυρίως να συνεισφέρει στην ανακούφιση των δυσκολιών και συνεπειών που αντιμετωπίζει το εργασιακό δυναμικό της, το οποίο έχει επιδείξει τεράστια υπομονή και αφοσίωση μέχρι σήμερα, τονίζει, μεταξύ άλλων.
Διευκρινίζεται ακόμα ότι καμία θυγατρική του Ομίλου πέρα της εταιρεία δεν προτείνεται σήμερα να τεθεί υπό το καθεστώς ειδικής διαχείρισης μέχρι ο Ειδικός Διαχειριστής να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο προτεινόμενος Ειδικός Διαχειριστής θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να διασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία στον Όμιλο.
«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η διοίκηση θα παρέχουν την αμέριστη υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Ειδικού Διαχειριστή μόλις αναλάβει τον ρόλο με την ελπίδα και προσδοκία ότι θα επιτρέψει την ομαλή και συντεταγμένη ολοκλήρωση των έργων», αναφέρει σχετικά η εταιρεία, η οποία αναμένει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέλη θα επιδείξουν την απαραίτητη διάθεση συνεργασίας που θα επιτρέψει τα βέλτιστα αποτελέσματα υπό τις παρούσες συνθήκες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS