ΔΕΗ: Εγκρίθηκε νέα γραμμή χρηματοδότησης 255 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε νέα γραμμή χρηματοδότησης 255 εκατ.  από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους € 255 εκατ. προς τη ΔΕΗ για επενδύσεις της περιόδου 2017-2020 που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον, καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΕΗ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS