Σχήμα μετόχων της Πειραιώς για να αποτραπεί η «κρατικοποίηση» εξετάζει να καλύψει ομολογιακό 500 εκατ με πώληση 3 δισ NPLs

Σχήμα μετόχων της Πειραιώς για να αποτραπεί η «κρατικοποίηση» εξετάζει να καλύψει ομολογιακό 500 εκατ με πώληση 3 δισ NPLs
Για να αποφευχθεί η κρατικοποίηση της τράπεζας λόγω της υποχρεωτική μετατροπής των cocos... σχήμα μετόχων φαίνεται ότι εξετάζει να καλύψει τα 500 εκατ ευρώ την Πειραιώς
Σχήμα μετόχων της τράπεζας Πειραιώς – που δεν είναι σαφές εάν συμμετέχει ο Paulson – εξετάζουν σενάριο κάλυψης ομολογιακού tier 2 ύψους 500 εκατ ευρώ με παράλληλη πώληση έως 3 δισεκ. προβληματικών δανείων NPLs με βάση τελευταίες πληροφορίες.
Η κινητοποίηση των μετόχων αποδίδεται στην πιθανότητα η τράπεζα Πειραιώς να απαιτηθεί να προσφύγει στο ελληνικό δημόσιο για να καλύψει τα 500 εκατ ευρώ εξέλιξη που θα οδηγούσε στην υποχρεωτική μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού Cocos ύψους 2 δισεκ. σε μετοχές της τράπεζας.
Σε μια τέτοια περίπτωση το ποσοστό του ΤΧΣ από 26% θα εκτινασσόταν στο 58%.
Για να αποφευχθεί η "κρατικοποίηση" της τράπεζας λόγω της υποχρεωτικής μετατροπής των cocos σε μετοχές εάν το δημόσιο καλύψει τα 500 εκατ του ομολογιακού... σχήμα υφιστάμενων μετόχων φαίνεται ότι εξετάζει να καλύψει τα 500 εκατ ευρώ του tier 2 με την Πειραιώς να πουλάει τουλάχιστον 3 δισεκ. ευρώ προβληματικά δάνεια.
Ουσιαστικά η Πειραιώς στο σχέδιο αυτό εφαρμόζει το μοντέλο της τράπεζας  Κύπρου όπου πούλησε 2,8 δισεκ. προβληματικά δάνεια στο Apollo και ταυτόχρονα εκδόθηκε ομολογιακό δάνειο 450 εκατ ευρώ.
Στην περίπτωση της Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί και έκδοση ομολογιακού tier 2 ύψους 500 εκατ με επιτόκιο 8% ή 9%.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου είχε αναφέρει ότι "η τράπεζα παρακολουθεί στενά τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με σκοπό να προσδιορίσει τον κατάλληλο χρόνο που θα επιτρέψει την επιτυχή έκδοση, μη απομειωτικών για τους μετόχους, Tier 2 κεφαλαιακών τίτλων, έκδοση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης και στοχεύει στην επαύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων της Τράπεζας.
Η έκδοση των κεφαλαιακών τίτλων συναρτάται με τις συνθήκες των διεθνών αγορών και θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Οι βασικές προκλήσεις

Τα βασικά ζητήματα βέβαια είναι τα εξής
1)Ποιοι μέτοχοι θα εισφέρουν 500 εκατ στην Πειραιώς και με τι ανταλλάγματα γιατί μόνο ο κίνδυνος κρατικοποίησης δεν είναι επαρκής.
2)Είναι αληθές ότι η προσφυγή στο κράτος αμέσως θα ενεργοποιήσει την υποχρεωτική μετατροπή των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων σε μετοχές και το ΤΧΣ ο βασικός μέτοχος με 26% θα έφθανε στο 58% εάν η τιμή μετατροπής των cocos ήταν στα 6 ευρώ στην ονομαστική αξία.
3)Η Πειραιώς κάθε χρόνο πρέπει να πληρώνει 160 εκατ σε τόκους για τα cocos για τα επόμενα 4 χρόνια δηλαδή 660 εκατ ευρώ σε τόκους στην 4ετία.
Με βάση την δομή των εσόδων της η Πειραιώς με μεγάλη δυσκολία θα πληρώσει τα cocos χωρίς αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα.
Ήδη στο 6μηνο 2018 είχε εμφανίσει ζημίες -55 εκατ ή -313 εκατ ευρώ.
Εάν η Πειραιώς δεν πληρώσει μια φορά το κουπόνι στο ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές, δεν ενεργοποιείται η ρήτρα μετατροπής.
Η ρήτρα μετατροπής ενεργοποιείται όταν δεν πληρώνονται δύο κουπόνια ακόμη και αν δεν είναι δύο συναπτές χρονιές.
Με όρους χρηματιστηριακών εντυπώσεων προφανώς εάν δεν πληρωθεί ένα κουπόνι σε cocos θα θεωρηθεί πολύ – πολύ αρνητική εξέλιξη.  
4)Η Πειραιώς π.χ. για το 2019 εάν διαθέτει το cocos και ένα ομολογιακό 500 εκατ θα πληρώνει σε τόκους σε ετήσια βάση 200 εκατ ευρώ που προφανώς είναι μεγάλο βάρος στα αποτελέσματα.
5)Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι στις 19 Οκτωβρίου ή το αργότερο 24 Οκτωβρίου θα έχει ξεκαθαρίσει εάν το σχέδιο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί.
Εάν μπορεί να υλοποιηθεί μπορεί να ανακοινωθεί άμεσα.

Τι σημαίνει μετατροπή cocos σε μετοχές;

Με αφορμή δημοσίευμα του bankingnews ότι και ο SSM ο Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών έχει μελετήσει το σενάριο η Πειραιώς να εκδώσει ομολογιακό tier 2 ύψους 500 εκατ που θα καλύψει το δημόσιο ετέθη ένα ερώτημα.
Η Πειραιώς εάν επέλεγε να εκδώσει ομόλογο tier 2 που να το καλύψει το δημόσιο σε ποια τιμή θα μετατρέπονταν υποχρεωτικά σε μετοχές τα Cocos τα μετατρέψιμα ομόλογα ύψους 2 δισεκ. ευρώ;
Το bankingnews είχε αναφέρει ότι η τιμή μετατροπής δεν μπορεί με βάση την νομοθεσία να είναι η τρέχουσα αλλά η ονομαστική αξία που στην περίπτωση της Πειραιώς είναι τα 6 ευρώ.
Ωστόσο ορισμένοι τραπεζίτες διαφωνούν ότι η τιμή μετατροπής θα είναι η τρέχουσα για να μην κατηγορηθεί το ΤΧΣ ως μέτοχος με 26% που έχει χορηγήσει τα 2 δισεκ. Cocos για την τιμή μετατροπής.
Πάντως με βάση την νομοθεσία η τιμή μετατροπής θα είναι η ονομαστική αξία δηλαδή τα 6 ευρώ και όχι η τρέχουσα.
Έχει αξία να γίνει αντιληπτό πόσο χαοτική είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας στα 6 ευρώ και της τρέχουσας χρηματιστηριακής στα 1,16 ευρώ.
Η Πειραιώς έχει 436 εκατ μετοχές και 2 δισεκ. μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές.
Τα 2 δισεκ. εάν μετατραπούν με τιμή τα 6 ευρώ την ονομαστική αξία προκύπτουν 333 εκατ νέες μετοχές δηλαδή 436 εκατ μετοχές υφιστάμενες και 333 εκατ νέες σύνολο 769 εκατ μετοχές.
Το ΤΧΣ από 26% θα βρεθεί να κατέχει το 58% των μετοχών της Πειραιώς.
Εάν η τιμή μετατροπής των Cocos είναι π.χ. τα 1,20 ευρώ η τρέχουσα αυτό σημαίνει 1,66 δισεκ. μετοχές δηλαδή 436 εκατ μετοχές υφιστάμενες και 1,66 δισεκ. νέες μετοχές σύνολο 2,1 δισεκ. μετοχές.
Το ΤΧΣ από 26% θα βρεθεί να κατέχει το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς και θα πρόκειται για πλήρη κρατικοποίηση και ακραίο dilution των παλαιών μετόχων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS