Τι δείχνει η σύγκριση των δύο λιμανιών ΟΛΘ και ΟΛΠ - Ποια είναι η πιο επενδύσιμη εταιρία;

Τι δείχνει η σύγκριση των δύο λιμανιών ΟΛΘ και ΟΛΠ - Ποια είναι η πιο επενδύσιμη εταιρία;
Ισχυρές είναι οι προοπτικές των λιμανιών μετά και την παραχώρησή τους από το ελληνικό δημόσιο, αλλά οι προοπτικές αυτές δεν έχουν αποτυπωθεί στο ταμπλό
Βελτίωση παρουσίασαν στο πρώτο εξάμηνο του 2018 τα αποτελέσματα των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας μία βελτίωση που δεν έχει αποτυπωθεί στο ταμπλό του χρηματιστηρίου.
Η σύγκριση των δύο λιμανιών δείχνει πως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει προβάδισμα και έχει ελκυστικότερη αποτίμηση στην παρούσα φάση με τα υπάρχοντα δεδομένα.
Πιο αναλυτικά, ο ΟΛΠ εμφάνισε σημαντική αύξηση πωλήσεων στα 63,5 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ στο περσινό πρώτο εξάμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 13,2 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ανέρχεται στα 194,4 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 180,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές είναι τα 66 εκατ. ευρώ περίπου.
Τα ταμειακά διαθέσιμα λόγω επενδυτικών δραστηριοτήτων μειώθηκαν στα 48,1 εκατ. ευρώ αφού οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν καλές (11 εκατ. ευρώ) αλλά μικρότερες από τις επενδυτικές (21,6 εκατ. ευρώ), ενώ έγινε και πληρωμή 3 εκατ. ευρώ δανείου.
Ο καθαρός δανεισμός είναι αρκετά μικρός και συγκεκριμένα είναι στα 18 εκατ. ευρώ περίπου.
Στην αποτίμηση των 393 εκατ. ευρώ η μετοχή παίζει με p/bv 2 φορές, ενώ αν η κερδοφορία παραμείνει καλή και στο δεύτερο εξάμηνο ο πολλαπλασιαστής κερδών θα κινηθεί σε λογικά επίπεδα.
Υπενθυμίζεται πως οι κινέζοι έχουν πληρώσει τίμημα σημαντικά υψηλότερο για την απόκτηση του λιμανιού το οποίο δεν έχει πλησιάσει το ταμπλό.
Οι προοπτικές λόγω επενδύσεων είναι υψηλές αν και η διοίκηση αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η εφαρμογή δασμών σε Ευρωπαϊκά και Κινεζικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει μεσοπρόθεσμα τις εμπορευματικές ροές, ενώ παράλληλα αναμένεται να περιορίσει το ρυθμό επέκτασης του διεθνούς εμπορίου. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργεί προϋποθέσεις για ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ευρώπης και Κίνας ως αντιστάθμισμα στους δασμούς των ΗΠΑ και την μείωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων προς τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι αδιαμφισβήτητα ο εμπορικός πόλεμος θα επηρεάσει αρνητικά τον ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου, η αύξηση των ροών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θα επηρεάσει θετικά τους όγκους στο λιμάνι του Πειραιά. Η πρόσφατη μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της Τουρκίας είναι πιθανό να επηρεάσει τα εισαγόμενα προϊόντα ιδιαίτερα μάλιστα όταν τιμολογούνται σε Ευρώ. Παρά το γεγονός, ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ελλάδος, ο μεγαλύτερος όγκος αφορά προϊόντα πετρελαίου που δεν διακινούνται από το λιμάνι του Πειραιά. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός TIR φορτηγών που εξυπηρετούνται στον Πειραιά, προέρχεται από την Τουρκία και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών λόγω της μείωσης της ισοτιμίας της Τουρκικής Λίρας, εφόσον δεν υπάρξει ακραία οικονομική προσαρμογή, είναι πιθανό να συμβάλλει στην αύξηση των εν λόγω ροών, χωρίς όμως σημαντική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, καθώς η εν λόγω δραστηριότητα είναι μικρής οικονομικής βαρύτητας (λιγότερο από 1% των εσόδων)».
Από την άλλη ο ΟΛΘ εμφάνισε μικρότερη αύξηση πωλήσεων, 29,1 εκατ. ευρώ από 27,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 10,2 εκατ. ευρώ από 9,8 εκατ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 143,5 εκατ. ευρώ, με τις συνολικές υποχρεώσεις να ανέρχονται στα 25,3 εκατ. ευρώ και να καλύπτονται πλήρως από τα ταμειακά διαθέσιμα που διαμορφώθηκαν στα 94,5 εκατ. ευρώ
Εξαιρετικές οι λειτουργικές ταμειακές ροές, 15,3 εκατ. ευρώ και λόγω χαμηλών επενδυτικών αύξησαν τα ταμειακά διαθέσιμα.
Στην αποτίμηση των 237 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν το 40% της αποτίμησης, ενώ διαπραγματεύεται με p/bv 1,65 φορές.
Και στην περίπτωση του ΟΛΘ, οι αγοραστές έχουν δώσει υψηλό τίμημα που δεν έχει αποτυπωθεί στο ταμπλό.
Με βάση τα παραπάνω και εφόσον το δεύτερο εξάμηνο είναι αντίστοιχο του πρώτου είναι ξεκάθαρο πως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι πιο ελκυστικό αφού θα παίζει με χαμηλότερο p/e, με ελκυστικότερο p/bv, δεν έχει τραπεζικές υποχρεώσεις και έχει υψηλό ταμείο.

Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS