Κλουκίνας-Λάππας: «Πλάτη» από τους βασικούς μετόχους – Χαμηλός δανεισμός, υψηλή καθαρή θέση

Κλουκίνας-Λάππας: «Πλάτη» από τους βασικούς μετόχους – Χαμηλός δανεισμός, υψηλή καθαρή θέση
Η εισηγμένη διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία αλλά η σύσταση εταιρείας δεν έχει προχωρήσει λόγω νομοθεσίας
Δεν ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τους βασικούς μετόχους να «βάζουν πλάτη» και να απορροφούν την προσφορά.
Στη χθεσινή συνεδρίαση (17/10), ο διευθύνων σύμβουλος της Κλουκίνας-Λάππας αγόρασε 175 χιλ. περίπου μετοχές καταβάλλοντας το ποσό των 97 χιλ. ευρώ.
Η προσφορά βγήκε στο κλείσιμο, που δείχνει ότι πιθανότατα υπήρξε συνεννόηση μεταξύ αγοραστή και πωλητή, ενώ έμειναν άλλες 42 χιλ. τεμάχια στην πλευρά των αγοραστών.
Σήμερα, αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν περαιτέρω πωλήσεις.
Πάντως από τις χθεσινές η μετοχή δεν πιέστηκε και έκλεισε στα 0,5540 ευρώ με άνοδο 0,73%.
Η τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής είναι στα 22 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερη έναντι της καθαρής θέσης που είναι στα 52,8 εκατ. ευρώ και φυσικά από την αξία των ακινήτων που διαθέτει η εισηγμένη.
Ο τραπεζικός δανεισμός είναι χαμηλός (10,1 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμος και 3 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμος), ενώ σημειώνεται πως τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 4,7 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις στο εξάμηνο υποχώρησαν στα 13,5 εκατ. ευρώ από 14 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν στις 721 χιλ. ευρώ από 605 χιλ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η σύσταση εταιρείας ακινήτων έχει μπλοκαριστεί λόγω της νομοθεσίας αφού ένα ακίνητο που διαθέτει κατέχει σημαντικό ποσοστό σε αξία στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS