Πόσο κοντά βρίσκεται το τέλος της bull market; – Οι παράγοντες – κλειδιά για τους επενδυτές

Πόσο κοντά βρίσκεται το τέλος της bull market; – Οι παράγοντες – κλειδιά για τους επενδυτές
Η στενή παρακολούθηση στις ροές επενδυτικών κεφαλαίων μπορεί να δείξει εάν πλησιάζει ή όχι το τέλος της αγοράς αρκούδων
Βρίσκεται τελικά λίγο πριν το τέλος της η bull market στις μετοχικές αγορές;
Προκειμένου να απαντήσει κάποιος θα πρέπει να εξετάσει μία σειρά δεδομένων, ούτως ώστε να καταλήξει σε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές συμπέρασμα.
Ένα στοιχείο που μπορεί να εξετασθεί είναι η πορεία των παγκόσμιων ροών κεφαλαίων και κυρίως πια περιουσιακά στοιχεία (assets) τις προσελκύουν και πια τις… διώχνουν.
Βέβαια οι παγκόσμιες ροές κεφαλαίων είναι δύσκολο να εντοπιστούν για διάφορους λόγους.
Ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου κινητού κεφαλαίου κρατιέται σε μυστικούς παράκτιους φορολογικούς παραδείσους και "σκιώδη τραπεζικά" και η παρακολούθηση των παγκόσμιων ροών επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν είναι εύκολη.
Τα κεφάλαια που διατηρούνται υπό τη μορφή πολυτίμων μετάλλων (π.χ. σε χρυσό) είναι, επίσης, δύσκολο να μετρηθούν, ενώ ακόμη πιο δύσκολο είναι να μετρήσει κάποιος το ύψος των κεφαλαίων για παράδειγμα σε σπάνια έργα τέχνης.
Υπάρχει, όμως, η έκθεση της Credit Suisse, Global Wealth Report 2017, μέσω της οποίας μπορούν να εξαχθούν κάποιες όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς εκτιμήσεις.
Από τα περίπου 300 τρισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία (η Credit Suisse υποστηρίζει ότι για το  2017 έφθασαν τα 280 τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά άλλες εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι ξεπερνούν τα 300 τρισεκατομμύρια δολάρια)  περίπου 8 τρισεκατομμύρια δολάρια περίπου είναι σε πολύτιμα μέταλλα και ένα πολύ μικρό ποσοστό σε κρυπτονομίσματα.
Καλό, όμως, είναι να εξετάσουμε ένα παράδειγμα.
Ας πούμε ότι ένας διαχειριστής κεφαλαίων μεταφέρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ) σε ομόλογα που προσφέρουν επιτόκιο 15% ετησίως και ανήκουν σε κάποια αναδυόμενη οικονομία.
Αν το νόμισμα της αναδυόμενης αγοράς χάσει το 20% της αξίας του έναντι του δολαρίου, το συνολικό κεφάλαιο που έχει επενδυθεί χάνει αυτόματα 5% της αξίας του.
Αντιστοίχως εάν ένας διαχειριστής αποσύρει1 δισεκατομμύριο δολάρια από ένα ομόλογο που πληρώνει 4% σε ένα νόμισμα που στη συνέχεια έχασε το 30% της αξίας του έναντι του δολαρίου σε ένα αμερικανικό δάνειο υψηλής απόδοσης που πληρώνει 6%, ο διαχειριστής κέρδισε 30% σε όρους συναλλαγματικών ισοτιμιών και απόδοση 2% για συνολικό κέρδος 32%.
Για διάφορους λόγους, οι αποδόσεις αυξάνονται στις ΗΠΑ και το δολάριο ΗΠΑ κερδίζει αξία σε σχέση με άλλα νομίσματα.
 Συνδυάστε υψηλότερες αποδόσεις, σχετικά προβλέψιμη ασφάλεια και νόμισμα εκτίμησης και οι ΗΠΑ προσελκύουν παγκόσμιο κεφάλαιο.
Η φαινομενική επέκταση του πλούτου στην Κίνα τίθεται σε διαφορετική οπτική γωνία: με 4 φορές τον πληθυσμό των ΗΠΑ και μια οικονομία συγκρίσιμης μεγέθους, ο πλούτος της Κίνας έχει καταγράψει μόνο το 20% των κερδών που έχουν συγκεντρωθεί από τις ΗΠΑ.
Αν το παγκόσμιο κεφάλαιο αγοράσει ακίνητα στην Κίνα κ.λπ. και πωλούσε περιουσιακά στοιχεία με έδρα τις ΗΠΑ, αυτοί οι αριθμοί θα αντιστραφούν.

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/global-wealth-CSa.png?itok=oHIBvSJB
Υπενθυμίζουμε ότι οι περισσότεροι πλούσιοι βρίσκονται στις ΗΠΑ.
Όσο πιο πλούσια είναι η οντότητα / άτομο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ανταμοιβές και οι ευκαιρίες για μετακίνηση του πλούτου σε φορολογικούς παράδεισους και ασφαλή καταφύγια όπως η Ελβετία και οι ΗΠΑ, ένα τεράστιο φορολογικό παράδεισο από μόνο του.

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/global-wealth-CS2.png?itok=wvV4TInb

Ως γνωστό –κάτι που φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί – το 40% του παγκόσμιου πλούτου βρίσκεται στην κατοχή του 2% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Ενώ το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει στην κατοχή του το 85% του παγκόσμιου πλούτου.

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/wealth-pyramid2015.png?itok=vxjObf_R
Από πού προέρχονται όλα αυτά τα χρήματα;
Σε μεγάλο βαθμό από το παγκόσμιο χρέος που έχει αυξηθεί κατά 100 τρισ. δολάρια από το 2001 έως και σήμερα:

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/global-debt9-18.png?itok=5dGdCLuX

Την ίδια ώρα οι επιχειρήσεις προχωρούν σε επαναγορά μετοχών με ταχύτατους ρυθμούς.

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/stock-buybacks2.jpg?itok=CBQcJL3J

Το καθαρό αποτέλεσμα είναι ένας επιθετικός πληθωρισμός σε αρκετά assets, ενώ οι μισθοί της πραγματικής οικονομίας και το ΑΕΠ έχουν «παγώσει».

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/asset-inflation2.jpg?itok=1qeSZiwD
Όσο οι αμερικανικές αποδόσεις και το δολάριο ΗΠΑ ενισχύονται, τόσο τα επενδυτικά και όχι μόνο κεφάλαια θα συνεχίσουν να εισρέουν στις ΗΠΑ.
Το κλειδί εδώ είναι τα κέρδη που δημιουργούνται από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια.
Μια απόδοση 3% στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά προσθέστε σε 10% ετήσια κέρδη λόγω των ισοτιμιών του δολαρίου με τα άλλα νομίσματα και κερδίζετε μια πολύ υγιή ετήσια απόδοση 13% σε σχετικά ασφαλή και εύκολα στη ρευστοποίηση περιουσιακά στοιχεία.
Ως εκ τούτου ποια είναι η καλύτερη συμβουλή για τους επενδυτές;
«Ακολουθήστε το χρήμα».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS