Λίγες οι επενδύσιμες μετοχές του μεταλλουργικού κλάδου - Ποιες αποτιμήσεις είναι ελκυστικές

Λίγες οι επενδύσιμες μετοχές του μεταλλουργικού κλάδου - Ποιες αποτιμήσεις είναι ελκυστικές
Βελτίωση αποτελεσμάτων λόγω χαμηλής φορολογίας εμφάνισαν Viohalco και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ απογοήτευσε η Cenergy
Περιορισμένες επενδυτικές επιλογές έχει ο μεταλλουργικός κλάδος για τους επενδυτές με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου.
Ο υψηλός δανεισμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό για τις περισσότερες εισηγμένες, ενώ από πλευράς κερδοφορίας μόνο η Viohalco και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έδειξαν πως αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, οι τρέχουσες αποτιμήσεις ίσως να είναι ελκυστικές.
Συνολικά οι λογιστικές καταστάσεις δείχνουν αυξημένη μόχλευση και αν κοιτάξει κάποιος τις προηγούμενες χρήσεις, δεν θα βρει πολλές εταιρείες να έχουν πετύχει έστω βραχυπρόθεσμα καλή απομόχλευση.
Μόνο η Έλαστρον έχει καλή διάρθρωση με υψηλή καθαρή θέση έναντι της αποτίμησης και συνολικές υποχρεώσεις αντίστοιχες της καθαρής θέσης.
Η μετοχή παίζει με το χαμηλότερο p/bv και τον χαμηλότερο δείκτη συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια.
Από τις αρχές του έτους η μετοχή έχει υποχωρήσει σημαντικά και επίπεδα μεταξύ 1,10-1,20 ευρώ ίσως αποτελούν καλή ευκαιρία, ειδικά μάλιστα αν καταφέρει ο όμιλος να αντιστρέψει τις ζημιές.
Η Viohalco πέτυχε καλή κερδοφορία και αύξηση πωλήσεων, αλλά τα αυξημένα κέρδη οφείλονται στη σημαντικά χαμηλότερη φορολογία.
Τόσο σε επίπεδο μικτών κερδών όσο και σε επίπεδο κερδών προ φόρων τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου 2018 είναι ίδια με αυτά του αντίστοιχου εξαμήνου του 2017.
Στη σημαντικά χαμηλότερη φορολογία οφείλεται και η σημαντική αύξηση κερδών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.
Χαμηλή είναι η αποτίμηση έναντι της καθαρής θέσης και οι συνολικές υποχρεώσεις δεν είναι και τόσο υψηλές (καθαρός δανεισμός 520 εκατ. ευρώ περίπου).
Η Cenergy απογοήτευσε στο εξάμηνο και η μετοχή υποχώρησε σημαντικά.
Είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες για εκπληκτικά αποτελέσματα στο εξάμηνο, αλλά η εισηγμένη τελικά εμφάνισε ζημιές 1 εκατ. ευρώ.
Διαπραγματεύεται στο ύψος της καθαρής θέσης αλλά τα ξένα κεφάλαια είναι σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερα της καθαρής θέσης.
Οι μικρές του κλάδου Μπήτρος και ΣΙΔΜΑ, έχουν αρνητική καθαρή θέση και υψηλές υποχρεώσεις, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα εξαμήνου.
Αυτό που χρειάζονται είναι μία απομόχλευση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τουλάχιστον στο ύψος της αρνητικής καθαρής θέσης.
Το καλύτερο σενάριο θα ήταν να αυξηθούν σημαντικά οι πωλήσεις αλλά αυτό προϋποθέτει μεγάλη ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά, κάτι που δεν αναμένεται στο άμεσο μέλλον.
 Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS