Ο εξαφανισμένος ισολογισμός των ΚΑΕ, ο ορκωτός Ernst & Young και η Folli Follie

Ο εξαφανισμένος ισολογισμός των ΚΑΕ, ο ορκωτός Ernst & Young και η Folli Follie
Δεν ήξεραν. Δεν ρώτησαν Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ΕΛΤΕ; - Τα φορολογικά πιστοποιητικά με … έμφαση και το ζήτημα on going concern
Κι όμως τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών δεν έχουν δημοσιεύσει στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2017 όταν υποτίθεται ότι έχουν συνταχθεί δεδομένου ότι ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της Dufry της οποίας είναι μέτοχοι τα Folli Follie και εξ αυτού Πρόεδρος των ΚΑΕ είναι ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος και μέλος ο κ. Δημήτρης Κουτσολιούτσος.
Η τελευταία δημοσίευση έχει γίνει στις 2/2/2018 και αφορά πράξη που έγινε στις 18/12/2017.
Επίσης κατά ένα παράδοξο λόγο δεν υπάρχουν οικονομικές καταστάσεις ή για την ακρίβεια πατώντας το link των οικονομικών καταστάσεων παραπέμπεσαι στο άγνωστο (δείτε φωτό).
Για την ακρίβεια παραπέμπει σε σφάλμα 404 που σημαίνει ότι η σελίδα που προσπαθεί κάποιος να ανοίξει δεν είναι διαθέσιμη στο διακομιστή, σε απλά ελληνικά δεν υπάρχει γιατί δεν ανέβηκε ποτέ ή κατέβηκε με ευθύνη του διαχειριστή της ιστοσελίδας.Κι όμως παρ όλα αυτά οι οικονομικές καταστάσεις των ΚΑΕ θεωρητικά για το 2017 έχουν δημοσιευτεί και απλά έχουν… εξαφανιστεί.
Βέβαια ανατρέχοντας στις οικονομικές καταστάσεις των ΚΑΕ του 2016 η πρώτη διαπίστωση είναι πως ελεγκτική εταιρία είναι η Ernst & Young η οποία είναι και η ελέγκτρια εταιρία στην Dufry.
Τα ΚΑΕ φυσικά ελέγχονται από το ελληνικό τμήμα της πολυεθνικής Ernst & Young.
Και το ενδιαφέρον είναι ότι η Ernst ισχυρίζεται ότι είχε προβλήματα στον έλεγχο της Folli Follie όταν την ίδια στιγμή είναι ελεγκτής μιας συνδεδεμένης εταιρίας στην οποία Πρόεδρος είναι ο κ. Κουτσολιούτσος.
Πέραν τούτου είναι απορίας άξιον πως δεν ελήφθη το συγκεκριμένο ζήτημα υπό όψιν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ζητά μέχρι την τελευταία στιγμή να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στη Folli Follie από την Ernst 7 Young.
Κατά τα λοιπά απορία προκαλεί το  γεγονός ότι η Ernst δεν κάνει παρατήρηση για το γεγονός ότι  το κυκλοφορούν ενεργητικό στο τέλος του 2016 υπολείπεται των βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων κατά το ποσό των 120 εκατ. περίπου και αποδέχεται τη θέση των ΚΑΕ ότι δεν συνιστά πρόβλημα στην εφαρμογή της αρχής της συνέχισης δραστηριότητας, καθώς, το μεγαλύτερο μέρος του βραχυχρόνιου δανεισμού αφορά ενδοομιλικό δάνειο και η εταιρεία έχει λάβει επιβεβαίωση από τη μητρική Dufry AG για τη χρηματοοικονομική της στήριξη μέσω παράτασης αποπληρωμής των δόσεων του δανείου αυτού εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Βέβαια η Dufry στο πρώτο εξάμηνο του 2017 έδωσε νέο ενδοομιλικό δάνειο 90 εκ ευρώ για να πληρωθούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αλλά και προκαταβολή στη Fraport στα πλαίσια σύμβασης των ΚΑΕ με την τελευταία.
Θέμα έμφασης όμως τίθεται από την Ernst & Young για το γεγονός ότι «Στην έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τα ΚΑΕ, μεταξύ άλλων περιλήφθηκαν και οι λογαριασμοί πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού (περίπου 5,7 εκατ.) και αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης (περίπου 7,1 εκατ.) οι οποίοι όμως δεν προϋπήρχαν κατά την απόσχιση και εισφορά στα φορολογικά βιβλία της εισφέρουσας εταιρείας.
Οι ανωτέρω λογαριασμοί ενσωματώθηκαν στα φορολογικά βιβλία της απορροφώσας, όμως δεν αποτιμήθηκαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, 2014, 2015 και 2016».
Τα ΚΑΕ εκτιμούν σε αντίθεση με τους ορκωτούς ότι κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από κάποια διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας και, αφ’ ετέρου, από τυχόν αποτίμηση δεν θα προέκυπτε οποιαδήποτε παρούσα ή μελλοντική ενδεχόμενη φορολογική υποχρέωση.
Είναι όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι το ίδιο θέμα έμφασης αναφέρεται και στην Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης των χρήσεων 2013, 2014 και 2015 και είναι απορίας άξιον τι έπραξε η φορολογική αρχή όταν έλαβε γνώση του ζητήματος.
Εκ των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων προκύπτει απολύτως τίποτα.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS