Παπαλεξόπουλος (Τιτάν) σε Δραγασάκη: Σταθερή η παρουσία μας στην Ελλάδα

Παπαλεξόπουλος (Τιτάν) σε Δραγασάκη: Σταθερή η παρουσία μας στην Ελλάδα
«Η παρουσία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα παραμένει σταθερή, τόσο σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής, θέσεων εργασίας και επενδύσεων, όσο και μέσω της δευτερογενούς διαπραγμάτευσης στο ΧΑ»
Συνάντηση με τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Τιτάν είχε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης.
Ο κ. Παπαλεξόπουλος ενημέρωσε τον κ. Δραγασάκη για την επικείμενη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη διαπραγμάτευση στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Euronext Παρισίων, καθώς και τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της στις Βρυξέλλες.
Όπως επισημάνθηκε, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εξωστρεφούς προσανατολισμού της εταιρείας και της αναβάθμισης της πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.
Ο κ. Παπαλεξόπουλος σημείωσε ότι η παρουσία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα παραμένει σταθερή, τόσο σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής, θέσεων εργασίας και επενδύσεων, όσο και μέσω της δευτερογενούς διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στο πλαίσιο αυτό οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται πλέον σε τροχιά ανάκαμψης, και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, που θα έχει θετικές επιδράσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση.  

Επιβεβαίωση της αποκάλυψης του BN από τον Ιανουάριο του 2016 για αποχώρηση του Τιτάνα

Την 21η Ιανουαρίου του 2016 του 2016 το bankingnews αποκάλυπτε το σχέδιο αποχώρησης της Τιτάν από την Ελλάδα με αλλαγή έδρας αλλά και του σχεδιασμού να εισαχθεί σε ξένο χρηματιστήριο.
Ακολούθησαν διαψεύσεις από την εταιρία αλλά σήμερα (18/10) το σχέδιο ολοκληρώνεται έστω με αρκετή καθυστέρηση.
Η Τιτάν όχι μόνο αλλάζει έδρα αλλά και οδεύει προς εισαγωγή στο Euronext.
Στην 20 Ιανουαρίου του 2016 το bankingnews αποκάλυπτε ότι «Οι σύμβουλοι στους οποίους έχει απευθυνθεί ο όμιλος θεωρούν ενδεδειγμένη μια τέτοια κίνηση.
Και ο βασικός λόγος δεν είναι το φορολογικό καθεστώς αλλά το γεγονός ότι ο όμιλος παρά την υγιή του χρηματοοικονομική διάρθρωση και τη διεθνή του παρουσία πληρώνει το λογαριασμό της διατήρησης της έδρας του σε μια χώρα πολύ υψηλό οικονομικό ρίσκο όπως είναι η Ελλάδα.
Η διοίκηση της εταιρίας βεβαίως έχει και στο παρελθόν σημειώσει ότι πρόθεση δεν είναι να φύγει από την Ελλάδα αλλά πλέον θεωρεί ότι τα όρια της αντοχής έχουν εξαντληθεί.
Τα βασικά ζητήματα που υπάρχουν για την εταιρία είναι δύο.
Πρώτον η αποτίμηση και δεύτερον η αδυναμία άντλησης χρηματοδότησης από τις αγορές.
Σε ότι αφορά στην αποτίμηση η οποία συνδέεται σε ένα βαθμό και με τη δυνατότητα άντλησης χρηματοδότησης οι σύμβουλοι του ομίλου θεωρούν πως ακόμα και αν δεν ληφθεί υπό όψιν η δραστηριότητα στις ΗΠΑ όπου η αγορά τρέχει με υψηλούς ρυθμούς η παρουσία στις υπόλοιπες αγορές αποτιμάται στο 60% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου πράγμα αδιανόητο καθώς η Τιτάν έχει μόλις το 5% των εσόδων της από την Ελλάδα»
Σήμερα η εταιρία αποχωρεί μέσω δημόσιας πρότασης και αναφέρει ότι «Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής δεν είναι η απόκτηση του ελέγχου της ΤΙΤΑΝ, αλλά η διευκόλυνση της εισαγωγής της ΤΙΤΑΝ και των θυγατρικών της (εφεξής «Όμιλος ΤΙΤΑΝ») στο Euronext Βρυξελλών μέσω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της TITAN Cement International στην αγορά κινητών αξιών του Euronext Βρυξελλών. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής επιδιώκεται περαιτέρω η TITAN Cement International να καταστεί η άμεσα μητρική εταιρία της ΤΙΤΑΝ και η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με μετοχική δομή στην οποία όλοι οι μέτοχοι της ΤΙΤΑΝ θα καταστούν μέτοχοι της TITAN Cement International.

Οι κύριοι στόχοι της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι να:

-αντικατοπτριστεί και να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ,
-εισαχθεί ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας τη ρευστότητα των μετοχών του και
-διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού.» Κατά τα λοιπά έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα.
Παράλληλα το Banking News στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 σε δημοσίευμά του τόνιζε ότι: «Με το «ένα πόδι» εκτός Ελλάδας βρίσκεται η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν καθώς σύμφωνα με στελέχη της αγοράς θεωρείται θέμα χρόνου η μεταφορά της έδρας στο εξωτερικό.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στελέχη της τσιμεντοβιομηχανίας, ο κλάδος κατασκευών βρίσκεται σε βαθιά κρίση.
Τα σημάδια ήπιας βελτίωσης που εμφανίστηκαν μέσα στο 2014, αναστράφηκαν ραγδαία από το καλοκαίρι του 2015 κι έπειτα, λόγω των capital controls και της περαιτέρω συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που οδήγησε τη  ζήτηση τσιμέντου  στα επίπεδα του 1962, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 65% του μέσου όρου των τελευταίων 50 ετών.
Ως εκ τούτου η μεταφορά της έδρας του Ομίλου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει το ενδιαφέρον του κυρίως στην αγορά της Αμερικής, θεωρείται δεδομένη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μόνος λόγος που ήδη ο Όμιλος δεν έχει μεταφέρει την έδρα τους στο εξωτερικό, είναι κάποια συμβόλαια που τον «δένουν» στην Ελλάδα.
Όταν αυτά ολοκληρωθούν λένε οι καλά γνωρίζοντες, τότε η Ελλάα θα αποτελέσει παρελθόν.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, οι συνθήκες στην Ελλάδα παραμένουν δύσκολες.
Στο 2ο τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5% και ανήλθε σε €390 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €78,7 εκατ., χαμηλότερα κατά 13,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €23,9 εκατ., κατά 34% υψηλότερα έναντι του 2ου τριμήνου του 2017.
Στις ΗΠΑ, οι τάσεις παραμένουν ευνοϊκές για τον κλάδο κατασκευών, με εκτιμήσεις για αυξανόμενη ζήτηση το 2ο εξάμηνο του 2018, εφόσον επικρατήσουν ομαλές καιρικές συνθήκες, αλλά και μεσοπρόθεσμα, αναφέρετια στην ανακοίνωση.
Ο Tιτάνας, όπως αναφέρει η διοίκηση σις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις, είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσεια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση. Επιπλέον, θετική επίδραση στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα έχει η φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε πρόσφατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Όσον αφορά την Ελλάδα καθυστερεί η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων που θα επαναδραστηριοποιήσει τον κλάδο κατασκευών ενώ παράλληλα και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς, για μία ακόμα χρονιά, η παραγωγή τσιμέντου θα διοχετευτεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σε εξαγωγές».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS