Στο 81,72% αύξηση το ποσοστό του στην Druckfarben ο Γ. Καραβασίλης

Στο 81,72% αύξηση το ποσοστό του στην Druckfarben ο Γ. Καραβασίλης
Στο 81,72% αύξηση το ποσοστό του στην Druckfarben ο Γ. Καραβασίλης
Η εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας τυπογραφικών μελανών και χρωμάτων (η «Εταιρία»), σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από το μέτοχό της Κ. Γεώργιο Καραβασίλη, ότι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 επήλθε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο ίδιος στην Εταιρία.
Ειδικότερα, ο κ. Γεώργιος Καραβασίλης την 19.10.2018 απέκτησε 180.500 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, και πλέον ο αριθμός των μετοχών που κατέχει άμεσα στην Εταιρία, ανέρχεται σε 3.164.949 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,72% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS