Πως θα ανακάμψουν οι τράπεζες; - Το Fairfax θα αυξήσει από 17,8% σε 22% στην Eurobank, τα σχέδια των άλλων μετόχων

Πως θα ανακάμψουν οι τράπεζες; - Το Fairfax θα αυξήσει από 17,8% σε 22% στην Eurobank, τα σχέδια των άλλων μετόχων
Είναι ενδεικτικό ότι η αξία των ελληνικών τραπεζών στο χρηματιστήριο είναι 4,5 δισεκ. ευρώ πρόκειται για αφανισμό των χρηματιστηριακών αξιών.
Πως θα ανακάμψουν οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες λόγω της ιταλικής κρίσης αλλά και της ευρύτερης τραπεζικής και πολιτικής αβεβαιότητας έχουν καταποντιστεί;
Είναι ενδεικτικό ότι η αξία των ελληνικών τραπεζών στο χρηματιστήριο είναι 4,5 δισεκ. ευρώ πρόκειται για αφανισμό των χρηματιστηριακών αξιών.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες οι διοικήσεις επεξεργάζονται ορισμένα ουσιώδη σχέδια ώστε οι μετοχές των τραπεζών να ανακάμψουν.

Σχεδιάζεται placement με στόχο το Fairfax το 22%;

Η Eurobank έχοντας ένα ενεργό μέτοχο με σημαντική ρευστότητα το καναδικό fund Fairfax παρουσίασε το πιο επιθετικό πρόγραμμα μείωσης των NPEs των προβληματικών δανείων από 17,3 δισεκ. σε 6 δισεκ. το 2021 ή 15% του συνόλου των δανείων.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες το Fairfax ο βασικός μέτοχος με 17,88% στην Eurobank σχεδιάζει να αυξήσει το ποσοστό του έως το 22% με στόχο να μειώσει το μέσο κόστος κτήσης των μετοχών στην Eurobank.
Στην Eurobank έχει επενδύσει σωρευτικά 945 εκατ ευρώ με ιστορικό κόστος κτήσης 2,50 ευρώ.
Το Fairfax διαθέτει 383 εκατ μετοχές η αξία των οποίων σήμερα είναι 191 εκατ ευρώ δηλαδή η υποαξία ανέρχεται στο 80% της αρχικής επένδυσης.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες που η διοίκηση της Eurobank δεν επιβεβαιώνει, το Fairfax μέσω placement από άλλους μετόχους θα μπορούσε να αποκτήσει έως το 5% της Eurobank αυξάνοντας το ποσοστό στο 22% περίπου.
Το 5% αντιστοιχεί σε 107 εκατ μετοχές η τρέχουσα αξία των οποίων σήμερα είναι 53-54 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το Fairfax είναι από τους ελάχιστους ξένους μετόχους που κατά καιρούς στηρίζει την μετοχή της Eurobank.
Είχε αγοράσει 2 εκατ μετοχές στα 0,8715 ευρώ αρχές Αυγούστου 2018.
Είχε αγοράσει το Fairfax 1,84 εκατ μετοχές στην τιμή των 0,9394 ευρώ αρχές Ιουλίου 2017.
Είχε αγοράσει πριν την ΑΜΚ του 2015 περί τα 151 εκατ στην τιμή των 0,093 και 0,10 ευρώ.
Από τους υπόλοιπους μετόχους το Capital Group κατέχει 8,34%, το ΤΧΣ 2,38% και οι λοιποί θεσμικοί 62,2%.
Εάν  και εφόσον προχωρήσει το placement ξένων στην Eurobank με αγοραστή το Fairfax (κάποιοι ξένοι θα πωλήσουν και το Fairfax θα αγοράσει) θα είναι μια ακόμη ένδειξη στήριξης στην Eurobank.

Στην Alpha bank η BlackRock στηρίζει με 91,94 εκατ μετοχές

Η BlackRock με 91,94 εκατ μετοχές ή 5,96% της Alpha bank στηρίζει την επένδυση της.
Να σημειωθεί ότι είχε επενδύσει 184 εκατ ευρώ και η τρέχουσα αξία τους είναι 103 εκατ μετοχές.
Η Alpha bank βρίσκεται σε μεταβατική φάση καθώς το μείζον θέμα της εκλογής νέου διευθύνοντος συμβούλου θα ολοκληρωθεί προς τον Νοέμβριο 2018 αν και αναμενόταν να έχει κλείσει σχετικά νωρίτερα.

Στην Πειραιώς είχε εξεταστεί υφιστάμενοι μέτοχοι να καλύψουν το ομολογιακό 500 εκατ ευρώ

Στην Πειραιώς είχε εξεταστεί ομάδα υφιστάμενων μετόχων – μάλλον εκτός Paulson – να συμμετάσχουν είτε καλύπτοντας ομολογιακό tier 2 ύψους 500 εκατ είτε cocos ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές.
Η Πειραιώς συνεχίζει να βρίσκεται σε επαφές με τον SSM την εποπτική αρχή.
Να σημειωθεί ότι έχει πάρει παράταση έως το τέλος Καλοκαιριού του 2019.

Στην Εθνική το 40% του ΤΧΣ καθορίζει τις μετοχικές εξελίξεις

Το ΤΧΣ κατέχει 40% της Εθνικής ή 366 εκατ μετοχές αρχικής αξίας 1,1 δισεκ. ευρώ και τρέχουσας αξίας 523 εκατ ευρώ.
Είναι προφανές ότι το ΤΧΣ ως ειδικός βασικός μέτοχος δεν πουλάει αλλά όταν θα αποφασίσει μέσω placement να πουλήσει θα δρομολογηθούν εξελίξεις στην Εθνική τράπεζα.
Πάντως σε αυτή την φάση η μετοχή της Εθνικής υποχρεωτικά θα ακολουθήσει το ρεύμα.
Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα έδινε μια δυναμική αλλά άπαξ και δεν τελεσφόρησε… η μετοχή της Εθνικής δεν θα μπορέσει να διαφοροποιηθεί από την τάση του κλάδου.

Οι στόχοι μείωσης των NPEs από τις ελληνικές τράπεζες με ορίζοντα 2021

Πειραιώς έχει 29,4 δισεκ. NPES
Εθνική 16 δισεκ. NPEs
Eurobank 17,3 δισεκ. NPEs
Alpha bank 28,8 δισεκ. ευρώ

Που θα είναι τα NPEs το 2021

Alpha bank 8 δισ
Eurobank 5,5 δισ
Εθνική 6 δισ
Πειραιώς 13,5 δισ
Δηλαδή συνολικά θα μειωθούν στα 33 δισεκ. ή 55 δισεκ. μείωση προβληματικών ανοιγμάτων μεταξύ 2018 και 2021.
Η μείωση των 55 δισ. ευρώ έως το 2021 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
- 30 δισ. από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις
- 15 δισ. από ρευστοποιήσεις ακινήτων
- 10 δισ. από cash collections και βιώσιμες ρυθμίσεις

Πορεία μείωσης των NPEs των ελληνικών τραπεζών
Τράπεζες

NPEs 2018

NPEs 2021

NPEs 2021 Ποσοστό στο σύνολο των δανείων
Πειραιώς

29,4 δισ

13,5 δισ

26%

Εθνική

16 δισ

6 δισ

18,5%

Alpha

28,8 δισ

8 δισ

20%

Eurobank

17,3 δισ

5,5 δισ

15%

Σύνολο

91,5*

33 δισ

19,95%

*Ήδη έχουν μειωθεί στα 88 δισεκ. ευρώ
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS