Πρόστιμο 150 εκατ. από ΕΕ για τα ΚΑΕ - Από το 2017 δεν έχουν φορολογική συμμόρφωση

Πρόστιμο 150 εκατ. από ΕΕ για τα ΚΑΕ - Από το 2017 δεν έχουν φορολογική συμμόρφωση
Όταν τα ΚΑΕ δεν θέλουν πιστοποιητικό και η πολυεθνική Dufry περί άλλα τυρβάζει
Με πρόστιμο της τάξεως των 150 εκ ευρώ κινδυνεύει η Ελλάδα λόγω της κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας από την κυβέρνηση παράτασης του καθεστώτος πώλησης αφορολογήτων ειδών από καταστήματα που διατηρούν τα ΚΑΕ σε παραμεθόριους σταθμούς με χώρες εκτός ΕΕ η οποία  κανονικά θα έπρεπε να έχει διακοπεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017 σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο το 2010.
Την ίδια στιγμή πάντως οι οικονομικές καταστάσεις του 2017 που δεν υπήρχαν στην ιστοσελίδα των ΚΑΕ εμφανίστηκαν και πάλι όλως συμπωματικώς μετά το δημοσίευμα του bankingnews.
Και παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς αποκαλύπτεται ότι για το 2017 η εταιρία δεν μπαίνει στη διαδικασία να λάβει φορολογικό πιστοποιητικό.
Όπως αναφέρει μάλιστα στις οικονομικές της καταστάσεις
«Για τη χρήση 2017 η Εταιρία και η θυγατρική της δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής σε φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.
Η Διοίκηση της Εταιρείας και της Θυγατρικής δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις».
Και είναι απορίας άξιον πως τα ΚΑΕ επειδή δεν έχουν τη σχετική υποχρέωση δεν το πράττουν ενώ το είχαν πράξει και το 2016.
Η απορία μάλιστα γίνεται μεγαλύτερη όταν τα ΚΑΕ δεν είναι απλά μια ελληνική εταιρία αλλά μια εταιρία θυγατρική της πολυεθνικής Dufry η οποία είναι επίσης αξιοπερίεργο γιατί δεν ενδιαφέρεται να έχει πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης στην  Ελλάδα και να αναλάβει κατ ουσίαν μεγαλύτερο ρίσκο ειδικά μετά τα γεγονότα στην Folli Follie.
Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του 2017 δεν έχουν δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ και κατά συνέπεια δεν είναι γνωστό αν είχε ανατεθεί ο έλεγχος στην Ernst σε ότι αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης.
Σε ότι αφορά στην παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας με τις συνεχείς παρατάσεις πωλήσεων αφορολογήτων καυσίμων στα σύνορα (καταργήθηκε μετά από καταδίκη από το δικαστήριο της ΕΕ) αλλά και της πώλησης αφορολογήτων που έχει παραταθεί έως τον Ιούνιο του 2019 υπολογίζεται σε περίπου στο τριπλάσιο του ελαχίστου ποσού των απωλειών σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που ανέρχονται σε περίπου 25 εκ ανά χρόνο.
Έτσι στην καλύτερη περίπτωση τα πρόστιμα θα είναι 75 εκ το χρόνο ή 150 εκ ευρώ.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS