Η τράπεζα Πειραιώς οφείλει να εξετάσει την πώληση του Ερρίκος Ντυνάν στο Ωνάσειο κυρίως με κοινωνικά κριτήρια

Η τράπεζα Πειραιώς οφείλει να εξετάσει την πώληση του Ερρίκος Ντυνάν στο Ωνάσειο κυρίως με κοινωνικά κριτήρια
Η τράπεζα Πειραιώς μαζί με το Ωνάσειο θα έχουν επιτελέσει μεγάλο κοινωνικό έργο καθώς θα αποδείξουν ότι προτάσσουν το κοινωνικό καλό, την υγεία των πολιτών πάνω από τα οικονομικά συμφέροντα.
Η τράπεζα Πειραιώς οφείλει να εξετάσει την πώληση του Ερρίκος Ντυνάν στο Ωνάσειο κυρίως με κοινωνικά κριτήρια και όχι μόνο οικονομικά κριτήρια.
Το Ερρίκος Ντυνάν δεν είναι εργοστάσιο ή βιοτεχνία ή εμπορική επιχείρηση αλλά ένα προβληματικό ζημιογόνο νοσοκομείο που έχει την αποστολή να παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε χιλιάδες πολίτες.
Αφού το ιδιωτικό ενδιαφέρον δεν ήταν ικανοποιητικό, μετά από ένα ανοικτό και διάφανο διαγωνισμό αλλά και πολλές άγονες προσπάθειες στο παρελθόν, η προσφορά του Ωνασείου Ιδρύματος πρέπει να εξεταστεί με θετικό ενδιαφέρον και πρόθεση.
Ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Πειραιώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το Ερρίκος Ντυνάν με κοινωνική στόχευση.
Το Ωνάσειο Ίδρυμα αγοράζει το νοσοκομείο για να το δωρίσει στο Ωνάσειο Νοσοκομείο και όχι για να το εκμεταλλευτεί για κέρδος.
Παράλληλα διασφαλίζονται εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε μια δύσκολη περίοδο για την απασχόληση.
Ταυτόχρονα η τράπεζα Πειραιώς αντιμετωπίζει την χρόνια αιμορραγία καθώς οι σωρευμένες ζημίες από το Ερρίκος Ντυνάν ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια.
Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια σύγχρονη νοσοκομειακή μονάδα και η ενοποίηση του Ερρίκος Ντυνάν με το Ωνάσειο νοσοκομείο κινείται ξεκάθαρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Να σημειωθεί ότι θα αναβαθμιστεί το νέο κέντρο μεταμοσχεύσεων που αποτελεί επίσης δωρεά του ιδρύματος Ωνάση.
Είναι μια ακόμη σημαντική κοινωνική προσφορά του ιδρύματος Ωνάση αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του μεγάλου έργου που επιτελεί.
Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να το δει και η τράπεζα Πειραιώς και να αξιολογήσει την προσφορά του Ωνασείου θετικά.
Η Πειραιώς απαλλάσσεται από μια ζημιογόνα εταιρία, επίσης η Πειραιώς δεν είναι το αντικείμενο της να έχει θυγατρική ένα νοσοκομείο.
Η Πειραιώς μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία το Ερρίκος Ντυνάν μέσω της προσφοράς του Ωνασείου Ιδρύματος.
Η τράπεζα Πειραιώς μαζί με το Ωνάσειο θα έχουν επιτελέσει μεγάλο κοινωνικό έργο καθώς θα αποδείξουν ότι προτάσσουν το κοινωνικό καλό, την υγεία των πολιτών πάνω από τα οικονομικά συμφέροντα.
Η τράπεζα Πειραιώς και το Ωνάσειο ίδρυμα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν χιλιάδες έλληνες και μικρά παιδιά κυρίως από τις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες καθώς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε σύγχρονες ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες με χαμηλό κόστος.
Η τράπεζα Πειραιώς και το Ωνάσειο ίδρυμα θα σταματήσουν την εθνική αιμορραγία με την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό και θα προσελκύσουν νέους επιστήμονες ιατρούς ενισχύοντας το ήδη αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό του Ωνασείου.
Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η σύμπραξη Ωνασείου νοσοκομείου και Ερρίκος Ντυνάν αποτελεί μια σύγχρονη μορφή συνεργασίας ιδιωτικού με δημόσιο τομέα.
Μια συνεργασία μη κερδοσκοπικού οργανισμού με το εθνικό σύστημα υγείας (ΕΣΥ).
H Πειραιώς έχει μια ευκαιρία για έμπρακτο κοινωνικό έργο το οποίο πρέπει να πιστωθεί στην τράπεζα αλλά και στο Ωνάσειο ίδρυμα που θέλουν να δημιουργήσουν κάτι νέο με κοινωνικό προσανατολισμό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS