Κεφαλαιακό πλεόνασμα 4,2 δισ προκύπτει για τις ελληνικές τράπεζες λόγω SREP αλλά με Βασιλεία 3 κεφαλαιακό έλλειμμα 2,4 δισ

Κεφαλαιακό πλεόνασμα 4,2 δισ προκύπτει για τις ελληνικές τράπεζες λόγω SREP αλλά με Βασιλεία 3 κεφαλαιακό έλλειμμα 2,4 δισ
Η επιβάρυνση 0,875% αποτελεί μια οριζόντια απόφαση της ΕΚΤ και εν συνεχεία θα αξιολογήσει την κεφαλαιακή επάρκεια κατά τράπεζα.
Επιβάρυνση 0,875% στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών προκύπτει με βάση την διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).
Όπως έχει κατ΄ επανάληψη αναφέρει το bankingnews τέλη Ιανουαρίου 2019 η ΕΚΤ και ο SSM θα παρουσιάσουν τους νέους αναθεωρημένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας με βάση το νέο SREP.
Ωστόσο ήδη η EBA η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχει από τις 19 Ιουλίου 2018 έχει παρουσιάσει ένα γενικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών στην Ευρώπη.
Η ΕΚΤ θα αναμένει την ολοκλήρωση των stress tests στις 2 Νοεμβρίου 2018 και το αργότερο έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019 θα δημοσιοποιήσει τα νέα SREP δηλαδή ποιος πρέπει να είναι ο ελάχιστος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κάθε τράπεζας.
Η αύξηση κατά 0,875% ανά τράπεζα δεν είναι η τελική επιβάρυνση καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά το πέρας των stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών στις 2 Νοεμβρίου 2018.
Η επιβάρυνση 0,875% αποτελεί μια οριζόντια απόφαση της ΕΚΤ και εν συνεχεία θα αξιολογήσει την κεφαλαιακή επάρκεια κατά τράπεζα.
Χωρίς να αξιολογείται εάν τελικώς η αύξηση 0,875% στον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα που διαμορφώνεται στο 13,93% είναι επαρκής μόνο από την οριζόντια αύξηση 0,875% εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα

1)Η αξιολόγηση αφορά τα συνολικά κεφάλαια και όχι το core tier 1 οπότε οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν 27,84 δισεκ. ή 16,525% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Με βάση το νέο SREP – που έχει αυξηθεί οριζόντια και όχι το τελικό – προκύπτει ότι μόνο η Πειραιώς υστερεί και χρειάζεται νέα κεφάλαια.
2)Με βάση το νέο SREP τον νέο ελάχιστα υποχρεωτικό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας προκύπτει πλεόνασμα κεφαλαίων στο σύστημα 4,2 δισεκ. ευρώ με το μεγαλύτερο πλεόνασμα να εμφανίζουν η Alpha bank και η Eurobank.
3)Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ προσμετράει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας καθώς με βάση αυτόν διασφαλίζεται η φερεγγυότητα των τραπεζών και κατ επέκταση των καταθετών.
4)Όμως εάν προεξοφληθεί με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 στα κεφάλαια των τραπεζών προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα στις 3 από τις 4 τράπεζες – πλην Alpha bank – που υπολογίζεται σε 2,4 δισεκ. ευρώ.

Συμπέρασμα

Με τωρινές παραδοχές και πλην της Πειραιώς οι τράπεζες εμφανίζονται να έχουν κεφάλαια δηλαδή να έχουν κεφάλαια πάνω από τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας δηλαδή 13,93% με βάση τον μέσο όρο.
Όμως με όρους Βασιλείας ΙΙΙ υπάρχει έλλειμμα κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες με το μεγαλύτερο να εμφανίζεται στην Πειραιώς με -2,1 δισεκ. ακολουθεί η Eurobank με -700 εκατ η Εθνική με -400 εκατ και η Alpha bank με κεφαλαιακό πλεόνασμα περίπου 800 εκατ ευρώ.
Συνολικά προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα 2,4 δισεκ. με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3.
Όμως επειδή η εφαρμογή της Βασιλείας 3 απαιτεί χρόνο με τις παρούσες παραδοχές οι 3 από τις 4 τράπεζες είναι κεφαλαιακά επαρκείς.

Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών και νέο SREP

Τράπεζες

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core tier 1

Core tier 1 με FLB3
(Βασιλεία ΙΙΙ)

Νέο SREP

Πειραιώς

14% ή 6,6 δισ. ευρώ 13,6% ή 6,6 δισ. 10,6% ή 4,8 δισ ευρώ 14,5% από 13,625%
Εθνική

16,2% ή 5,8 δισ ευρώ

16,2% ή 5,8 δισ

12,8% ή 4,6 δισ ευρώ

13,75% από 12,875%

Alpha

18,5% ή 8,89 δισ ευρώ

18,4% ή 8,8 δισ

15,5% ή 7,3 δισ. ευρώ

13,75% από 12,875%

Eurobank

17,4% ή 6,55 δισ ευρώ

14,8% ή 5,59 δισ

11,9% ή 4,43 δισ ευρώ

13,75% από 12,875%

Σύνολο *

16,525% ή 27,84 δισ 15,75% ή 26,79 δισ 12,7% ή 21,1 δισ ευρώ 13,93%


*Μέσος όρος στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας – Στα απόλυτα μεγέθη συνολικό άθροισμα
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS