Το ελληνικό δημόσιο έχει υποστεί πανωλεθρία χάνει 41,2 δισεκ. από τις τράπεζες ενώ οι 9 μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές 1,56 δισ

Το ελληνικό δημόσιο έχει υποστεί πανωλεθρία χάνει 41,2 δισεκ. από τις τράπεζες ενώ οι 9 μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές 1,56 δισ
Όταν λοιπόν κάποιος ιδιώτης επενδυτής αναφέρει ότι έχασε κεφάλαια στις τράπεζες αρκεί να θυμάται ότι το ελληνικό κράτος υπέστη πανωλεθρία 41,2 δισεκ. ευρώ.

Εάν το 2010 στην αρχή της οικονομικής και τραπεζικής κρίσης γνώριζε ότι θα επενδυθούν 45 δισεκ. από το ελληνικό δημόσιο και βασικούς ξένους ιδιώτες επενδυτές και η αξία τους τέλη Οκτωβρίου 2018 είναι μόλις 1,5 δισεκ. σίγουρα δεν θα επένδυε ούτε 1 ευρώ.
Ποιο είναι το ποιο εντυπωσιακό στοιχείο;
Το ελληνικό κράτος μέσω του ΤΧΣ επένδυσε 42 δισεκ. και η τρέχουσα αξία είναι σχεδόν 800 εκατ ευρώ.
Οι 9 μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές επένδυσαν 2,27 δισεκ. στις ελληνικές τράπεζες και η αξία της επένδυσης τους είναι 703 εκατ ευρώ.
Γιατί τα 42 δισεκ. αξίζουν 800 εκατ και γιατί τα 2,27 δισεκ. αξίζουν 703 εκατ είναι άλλη υπόθεση.
Όμως ουδείς ιδιώτης επενδυτής δεν δικαιούται να πει ότι το ελληνικό κράτος δεν υπέστη ζημίες ώστε να έχει τις δυνατότητες να πετύχει κάποια στιγμή ένα δυνητικό κέρδος.
Στην πράξη το 70% των κεφαλαίων τους χάνουν οι 9 μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες ή ζημίες 1,56 δισ ευρώ.
Το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος που σχετίζεται με το ελληνικό δημόσιο δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση αλλά αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι επένδυσε 42 δισεκ. και η τρέχουσα αξία είναι μόλις 750 εκατ ευρώ ή απώλεια 98,3% δηλαδή αφανισμός.
Υπάρχει τρόπος οι βασικοί μέτοχοι των τραπεζών να ξαναπάρουν πίσω τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει;
Η απάντηση είναι πως όχι.
Ποτέ δεν θα πάρουν πίσω τα κεφάλαια που επένδυσαν.
Το δημόσιο είναι 100% σίγουρο αλλά για τους ιδιώτες επενδυτές προφανώς και έχουν πολλαπλάσια περισσότερες ευκαιρίες από το ελληνικό κράτος.
Π.χ. το Fairfax μπορεί να χάνει 777 εκατ σε σύνολο επένδυσης 975 εκατ στην Eurobank ή 456 εκατ σε σύνολο 500 εκατ ο Paulson στην Πειραιώς αλλά υπό κάποιες παραδοχές μπορούν να ανακτήσουν τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει.
Το ΤΧΣ ποτέ δεν θα πάρει πίσω τα κεφάλαια που επένδυσε ή καλύτερα διέθεσε χωρίς πιθανότητα επιστροφής.
Μάλιστα για το ορατό μέλλον δεν θα πρέπει οι επενδυτές να περιμένουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στην αξία των τραπεζών.
Όταν λοιπόν κάποιος ιδιώτης επενδυτής αναφέρει ότι έχασε κεφάλαια στις τράπεζες αρκεί να θυμάται ότι το ελληνικό κράτος υπέστη πανωλεθρία 41,2 δισεκ. ευρώ.
 
Οι 9 βασικοί ξένοι μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών και η αξία των επενδύσεων τους
Βασικοί μέτοχοι

Επένδυσαν 2015 και συνολικές επενδύσεις *

Τρέχουσα αξία 22/10/2018

Διαφορά

Fairfax 377 εκατ μτχ Eurobank

369 εκατ ευρώ
(Συνολική επένδυση 975 εκατ ευρώ)


198 εκατ ευρώ

 -777 εκατ

Capital 182,5 εκατ μτχ Eurobank

182,5 εκατ ευρώ

96 εκατ

-86 εκατ

Wellington 107 εκατ μτχ Eurobank

107 εκατ ευρώ

56 εκατ

-51 εκατ

EBRD 60 εκατ μτχ Eurobank

60 εκατ ευρώ

31 εκατ

-29 εκατ

Paulson 40 εκατ μτχ μετά RS ή 797 εκατ μτχ Πειραιώς προ RS

239 εκατ ευρώ
(Συνολικά έχει επενδύσει 500 εκατ)


44 εκατ

 -456 εκατ

Paulson 111 εκατμτχ Alpha bank

222 εκατ ευρώ

126 εκατ

-96 εκατ

Blackrock 89 εκατμτχ
Alpha bank


138,8 εκατ ευρώ

101 εκατ

-37 εκατ

Paramount 45 εκατμτχ Alpha bank

90 εκατ ευρώ

51 εκατ

-39 εκατ

Σύνολο

2,27 δισ

703 εκατ.

-1,56 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews
* Με την έννοια συνολικές επενδύσεις σημαίνει οι συμμετοχές σε όλες τις αυξήσεις κεφαλαίου που έχουν πραγματοποιηθεί 
Στα στοιχεία που παρουσιάζονται προκύπτουν κάποιες μικρές αποκλίσεις καθώς έχει γίνει στρογγυλοποίηση

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS