Αλουμύλ: Συμφωνία με τις τράπεζες, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά

Αλουμύλ: Συμφωνία με τις τράπεζες, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά
Απαιτούνται υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές προκειμένου να μένουν κεφάλαια για μείωση του τραπεζικού δανεισμού
Ο δείκτης συνολικών δανείων προς ίδια κεφάλαια είναι στις 3,85 φορές και ο καθαρός δανεισμός προς EBITDA στις 15,38 φορές σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.
Η αύξηση του τζίρου γύρισε την τελική γραμμή σε κέρδη και έτσι σταμάτησε η μείωση των ιδίων κεφαλαίων.
Η συμφωνία με τις τράπεζες δίνει μικρή ανάσα, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.
Η καθαρή θέση είναι στα 24,6 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις να ανέρχονται στα 253,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων δάνεια είναι κοντά στα 180 εκατ. ευρώ.
Υπήρχαν αποθέματα 76 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις 53 εκατ. ευρώ.
Απαιτούνται υψηλές ταμειακές ροές προκειμένου να μπορεί ο όμιλος να παράγει χρήμα για να πληρώνει επενδύσεις, τόκους κ.α.
Στο εξάμηνο οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 6,6 εκατ. ευρώ και οι επενδυτικές απορρόφησαν τα 4,5 εκατ. ευρώ.
Γίνεται φανερό πως αυτές οι ταμειακές ροές είναι χαμηλές και δύσκολα μπορεί να επιτύχει η εισηγμένη απομόχλευση εκτός και αν οι τράπεζες, βοηθήσουν με διάφορους τρόπους ή ο επιχειρηματίας βάλει το χέρι στην τσέπη.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν στο τέλος του εξαμήνου στα 17,1 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό η αποτίμηση είναι μόλις 3,4 εκατ. ευρώ με τους επενδυτές να δείχνουν με αυτόν τον τρόπο τις ανησυχίες τους για τον υψηλό δανεισμό και την απουσία κερδών τα τελευταία έτη, κάτι που βέβαια ήταν κύριο χαρακτηριστικό όλων των εταιρειών του ευρύτερου κλάδου.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS