Ακόμη και εάν βελτιωθούν οι ελληνικές τράπεζες κινδυνεύουν να παραμείνουν και μακροπρόθεσμα μη επενδύσιμες

Ακόμη και εάν βελτιωθούν οι ελληνικές τράπεζες κινδυνεύουν να παραμείνουν και μακροπρόθεσμα μη επενδύσιμες
Οι ελληνικές τράπεζες όπως αναφέρουν και funds managers σε road show θα χρειαστούν ακόμη 2 χρόνια έως ότου διαγράψουν ένα μεγάλο μέρος του κακού παρελθόντος τους.
Ο κίνδυνος να παραμείνουν οι ελληνικές τράπεζες μη επενδύσιμες για μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα είναι ορατός αναφέρουν πηγές προσκείμενες σε καλά ενημερωμένες επενδυτικές πηγές στο Λονδίνο.
Υπάρχουν λόγοι που δεν έχουν εκτιμηθεί ή αποτιμηθεί με την δέουσα προσοχή και οι οποίοι την κατάλληλη χρονική στιγμή θα επιδράσουν καίρια στις αποτιμήσεις.
Ενώ όλοι εστιάζονται στην βραδεία ανάκαμψη των τραπεζών, στις πιέσεις στα προ προβλέψεων έσοδα και στην αδυναμία των κεφαλαίων τους λόγοι υπαρκτοί, υπό κάποιες παραδοχές θα μπορούσαν να βελτιωθούν.
Όμως ακόμη και εάν αυτό συμβεί δηλαδή οι τράπεζες βρουν κεφάλαια και αρχίσουν να επιτυγχάνουν τους στόχους μείωσης των NPEs, τα δύο βασικά θέματα που έχουν καθηλώσει την χρηματιστηριακή τους αξία….υπάρχουν λόγοι που θα μπορούσαν να διατηρήσουν στην ζώνη των μη επενδύσιμων μετοχών τις ελληνικές τράπεζες.
Με βάση πηγές στο Λονδίνο όλο το διεθνές τοπίο αλλάζει.
Από την Ιαπωνία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν κορυφώσει και οι χρηματιστηριακές αγορές θα περάσουν σε μια φάση διόρθωσης.
Την ώρα που οι ελληνικές τράπεζες θα προσπαθούν να βγουν από την 9ετή περίοδο καταστροφής….θα συμπέσουν με την αλλαγή του οικονομικού και χρηματιστηριακού κύκλου.
Από ανοδικός θα μετατραπεί σε καθοδικό κύκλο.
Οπότε οι ελληνικές τράπεζες είναι πολύ πιθανό να παραμείνουν μη επενδύσιμες για μακροπρόθεσμο διάστημα.
Σε μια διεθνή αγορά που διορθώνει, οι ελληνικές τράπεζες λόγω της 9ετούς περιόδου καταστροφής δεν θα καταφέρουν να προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ούτως ή άλλως υπάρχει αποστροφή στο ελληνικό κίνδυνο και στις ελληνικές τράπεζες.
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος λοιπόν όταν οι ελληνικές τράπεζες αρχίσουν να ανακάμπτουν να συμπέσουν με την έναρξη του καθοδικού κύκλου σε αγορές και οικονομίες διεθνώς και ουσιαστικά να ακυρωθεί η προσπάθεια εξόδου των ελληνικών τραπεζών από το τέλμα.
Οι ελληνικές τράπεζες όπως αναφέρουν και funds managers σε road show θα χρειαστούν ακόμη 2 χρόνια έως ότου διαγράψουν ένα μεγάλο μέρος του κακού παρελθόντος τους.
Το συμπέρασμα είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες να μην αποτελέσουν επενδυτική ευκαιρία για μακρά περίοδο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS