Μύλοι Λούλη: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2017

Μύλοι Λούλη: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2017
Χωρίς επιφύλαξη ήταν το συμπέρασμα του φορολογικού πιστοποιητικού που εκδόθηκε για τη χρήση 2017 της Μύλοι Λούλη
Χωρίς επιφύλαξη ήταν το συμπέρασμα του φορολογικού πιστοποιητικού που εκδόθηκε μετά από ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2017, που διενεργήθηκε στην εταιρεία Μύλοι Λούλη.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (31/10/2018) ανακοίνωση, η Μύλοι Λούλη Α.Ε., σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2017, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2017 έλαβε επίσης και η θυγατρική της εταιρεία, "Nutribakes AEE Παραγωγής Μιγμάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής”.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS