Τι δείχνει το εννεάμηνο της Πετρόπουλος – Με δείκτη p/bv 1,5 φορές η μετοχή

Τι δείχνει το εννεάμηνο της Πετρόπουλος – Με δείκτη p/bv 1,5 φορές η μετοχή
Η άνοδος που έχει καταγράψει από τον Ιούνιο του 2012 είναι εντυπωσιακή, αφού από τα 1,10 ευρώ που ήταν όταν η χώρα έμπαινε βαθιά μέσα στην κρίση τώρα είναι στα 6,60 ευρώ
Καλό εννεάμηνο εμφάνισε η Πετρόπουλος με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 65,4 εκατ. ευρώ από 54,2 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 1,56 εκατ. ευρώ από 1,01 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος αποπλήρωσε δάνεια 8,4 εκατ. ευρώ χρησιμοποιώντας χρήματα που δημιούργησε μέσω ταμειακών ροών αλλά και ταμειακά διαθέσιμα.
Έτσι το ταμείο μειώθηκε στα 8,3 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 30,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τραπεζικές 14,6 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ανήλθε στα 31,3 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρχαν απαιτήσεις από πελάτες 14,5 εκατ. ευρώ και αποθέματα 14,2 εκατ. ευρώ.
Η αποτίμηση είναι στα 46,8 εκατ. ευρώ.
Καλή η αύξηση των κερδών, αλλά δύσκολα θα έχει ελκυστικό p/e για τη χρήση 2018. Επιπλέον ο δείκτης p/bv είναι κοντά στο 1,5 επομένως η μετοχή έχει μία δίκαιη όπως δείχνουν τα στοιχεία αποτίμηση στο ταμπλό.
Η άνοδος που έχει καταγράψει από τον Ιούνιο του 2012 είναι εντυπωσιακή, αφού από τα 1,10 ευρώ που ήταν όταν η χώρα έμπαινε βαθιά μέσα στην κρίση τώρα είναι στα 6,60 ευρώ και έχουν μπει ισχυροί ξένοι στη μετοχικό της κεφάλαιο.


BREAKING NEWS