Τρίζει η καρέκλα τραπεζικού στελέχου λόγω … ρύθμισης δανείων σε εφοπλιστική οικογένεια

Τρίζει η καρέκλα τραπεζικού στελέχου λόγω … ρύθμισης δανείων σε εφοπλιστική οικογένεια
Έξαλλα τα αλλοδαπά μέλη του ΔΣ της τράπεζας που δεν πείστηκαν από τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσαν
Ισχυροί είναι οι τριγμοί που παρατηρούνται τις τελευταίες εβδομάδες σε μεγάλη τράπεζα όπου εξετάστηκε ακόμη και η απομάκρυνση τραπεζίτη από το ίδιο το ΔΣ της τράπεζας.
Ειδικότερα όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές ο εν λόγω τραπεζίτης είχε τον πρώτο λόγο στη ρύθμιση δανείων εφοπλιστικής οικογένειας.
Και η ρύθμιση αυτή θεωρήθηκε ότι ξεφεύγει από τα όρια των αποδεκτά τραπεζικών πρακτικών.
Έτσι τα ξένα μέλη του ΔΣ της τράπεζας άρχισαν να θέτουν ερωτήματα και να ζητούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τη λογική που ακολούθησε το κορυφαίο στέλεχος στην ρύθμιση των δανείων.
Όμως οι απαντήσεις που έλαβαν δεν κρίθηκαν καθόλου ικανοποιητικές.
Και πλέον το κλίμα έχει βαρύνει καθώς τα στοιχεία που περιήλθαν στην κατοχή τους διαβιβάστηκαν στον SSM .
Η εμπλοκή του SSM είναι προφανές ότι δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη αν και οι οδηγίες που έχουν λάβει τα ξένη μέλη του ΔΣ είναι να πράξουν κατά βούληση.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS