«Κληρώνει» για Κέκροψ; Αύριο (6/11) η συζήτηση στο Εφετείο Αθηνών για τα οικόπεδα στο Ψυχικό

«Κληρώνει» για Κέκροψ; Αύριο (6/11) η συζήτηση στο Εφετείο Αθηνών για τα οικόπεδα στο Ψυχικό
Ο μεγαλύτερος μέτοχος στην εταιρεία είναι η ΓΕΚΤΕΡΝΑ με 37,5% περίπου και η Ιντρακόμ με 34,32% 
Αύριο (6/11) αναμένεται η συζήτηση στο Εφετείο Αθηνών για ουσιαστική κρίση η υπόθεση με τα περίπου 300 στρέμματα της Κέκροψ στα παλιά λατομείο Ψυχικού.
Πρόκειται για το «στόρι» που παίζει η αγορά μέσω του ΧΑ στη μετοχή, καθώς αν «ξεμπλοκαριστεί» η έκταση και ολοκληρωθεί η πολυετής δικαστική περιπέτεια η εταιρεία θα βρίσκεται με ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.
Όπως είχε ανακοινώσει η Κέκροψ και αναγράφεται στις λογιστικές καταστάσεις, στις 12 Απριλίου 2018 ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 589/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έκανε δεκτή την ασκηθείσα από την εταιρεία Αίτηση Αναίρεσης της υπ’ αριθ. 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Ειδικότερα, ανήρεσε την εις βάρος της εταιρείας εφετειακή απόφαση, γιατί, κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ, είχε απορρίψει ως μη νόμιμη την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία η Κέκροψ επικαλείτο, ότι το Ελληνικό Δημόσιο επί τουλάχιστον 70 χρόνια ρητά αναγνώριζε την κυριότητά της Εταιρείας με σειρά επιδηλωτικών πράξεων.
Ως εκ τούτου η υπόθεση θα εισαχθεί εκ νέου στο Εφετείο Αθηνών για ουσιαστική κρίση στις 06.11.2018, σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω δεσμευτικές για το Εφετείο κρίσεις του Αρείου Πάγου.
Σημειώνεται πως το σημαντικότερο μέρος της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας τελεί υπό απαλλοτρίωση από το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού ή διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο. Τυχόν αρνητική έκβαση των δικαστικών υποθέσεων της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο και το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, όσον αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται σε επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο, δε θα επηρεάσει δυσμενώς την χρηματοοικονομική θέση καθώς τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν πλήρως απομειωθεί.
Αν όμως δικαιωθεί η αξία των εν λόγω ακινήτων θα επηρεάσει θετικά την αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
Η διοίκηση αναφέρει στη λογιστική κατάσταση, παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της που είναι η διατήρηση των λειτουργικών εξόδων σε χαμηλά επίπεδα και η συνέχιση ενεργειών που θα οδηγήσουν στην επίλυση των νομικών και πολεοδομικών ζητημάτων, που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η αξιοποίησή τους.
Τα ακίνητα της εταιρείας που περιγράφονται παρακάτω αφορούν αυτά για τα οποία η Εταιρεία εκτιμά ως πλέον άμεση την επίλυση των εκκρεμών υποθέσεων που τα αφορούν και τα οποία θα δύνανται να αξιοποιηθούν: α) Δεκαέξι καταστήματα στην Παλαιά Αγορά. Προσδοκώμενα έσοδα μέσω της εκμίσθωσης και λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων συνολικής επιφανείας 973 Μ2 σε οικόπεδο περικλειόμενο από τις οδούς Κοντολέοντος – Πασχαλιάς – Χρυσανθέμων και Αμαρυλλίδος.
Το κτίριο της Παλαιάς Αγοράς έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο.
Οι κύριες εργασίες στο ακίνητο έχουν ολοκληρωθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα συμπληρωματικές εργασίες στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο της Παλαιάς Αγοράς η οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2018.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών η Εταιρεία εκτιμά ότι θα μπορέσει να προχωρήσει στην αποτίμηση της εύλογης αξίας του ακινήτου.
β) Οικόπεδο επί της οδού Μελετοπούλου 7, Παλαιό Ψυχικό, επιφανείας 1.180 Μ2 για το οποίο εκκρεμεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η έκδοση σχετικού ΦΕΚ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης απαλλοτρίωσης και τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου να αποκτήσει όρους δόμησης.
Όσον αφορά τα ακίνητα υπό απαλλοτρίωση, σε τυχόν αρνητική έκβαση, η Εταιρεία θα επισπεύσει τις διαδικασίες καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο προκειμένου εν τέλει να της καταβληθεί η αποζημίωση που θα επιδικασθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001), η οποία εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την λογιστική αξία των εν λόγω ακινήτων.
Σημειώνεται πως ο μεγαλύτερος μέτοχος στην εταιρεία είναι η ΓΕΚΤΕΡΝΑ με 37,5% περίπου και η Ιντρακόμ με 34,32%.
Υπενθυμίζεται πως η Alpha Bank πούλησε το 6,69% που είχε ως ενέχυρο από τον Σταύρο Ψυχάρη.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS