Τι έδειξε το εννεάμηνο της BriQ Properties – Ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων η εισηγμένη

Τι έδειξε το εννεάμηνο της BriQ Properties – Ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων η εισηγμένη
Σημαντικά χαμηλότερα από την εσωτερική της αξία διαπραγματεύεται η μετοχή στο ταμπλό του ΧΑ. 
Χωρίς τραπεζικό δανεισμό στο εννεάμηνο, αλλά έχοντας συμφωνήσει ομολογιακό 10 εκατ. ευρώ με το οποίο ήδη προχώρησε σε αγορά ακινήτου, διαπραγματεύεται η BriQ Properties.
Υπενθυμίζεται πως η εισηγμένη εισήλθε στο χρηματιστήριο ως δωρεάν εισφορά σε είδος από την Quest Συμμετοχών.
Οι μέτοχοι τότε της Quest έλαβαν δωρεάν τις μετοχές της BriQ.
Βάσει εννεαμήνου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν στο εννεάμηνο στα 28,9 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις στα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ δεν υπήρχαν τραπεζικές υποχρεώσεις.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 1,5 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από την καθαρή θέση (p/bv 0,78) ενώ διαπραγματεύεται και κάτω από την αξία των ακινήτων της που ήταν στα 29,1 εκατ. ευρώ.
Η εσωτερική αξία ήταν στα 2,43 ευρώ ανά μετοχή με τη μετοχή να είναι στα 1,9 ευρώ.
Είχε έσοδα από μισθώματα 1,54 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,12 εκατ. ευρώ.
Την 3η Ιουλίου 2018 προχώρησε σε αγορά αυτοτελούς τετραώροφου επενδυτικού ακινήτου ειδικής χρήσης, συνολικής επιφανείας 1.788,42 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων 18 στο Χαλάνδρι έναντι συνολικού τιμήματος 1 εκατ. ευρώ.
Το ακίνητο είναι μισθωμένο για τα επόμενα 10 έτη σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Την 27η Ιουλίου 2018 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά επενδυτικού ακινήτου, που αποτελείται από 11 οριζόντιες ιδιοκτησίες στο κτίριο γραφείων “EUROCO” επί της οδού Αλαμάνας 1 στο Μαρούσι Αττικής, έναντι συνολικού τιμήματος 1,4 εκατ. ευρώ.
Οι ιδιοκτησίες είναι όλες μισθωμένες.
Η εύλογη αξία των ακινήτων ήταν 29,1 εκατ. ευρώ ενώ η αποτίμηση της εισηγμένης στο ταμπλό ήταν στα 22,7 εκατ. ευρώ.
Στις 30.07.2018 γράφτηκε προσημείωση συνολικού ποσού 7,6 εκατ. ευρώ υπέρ «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» επί των ακινήτων της Εταιρείας που βρίσκονται στην Καλλιθέα και επί των οδών Αργυρουπόλεως 2α και Αλ. Πάντου 19-23 στα πλαίσια εκδόσεως του από 19.07.2018 προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ως διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ύψους έως 10 εκατ. ευρώ το οποίο θα εκταμιεύεται σταδιακά.
Την 8 η Οκτωβρίου 2018 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά του ξενοδοχείου Mr & Mrs White Paros που βρίσκεται στη Νάουσα Πάρου.
Το ξενοδοχείο αποτελείται από τρία ξεχωριστά ακίνητα με συνολική επιφάνεια οικοπέδων 4.468,27 τ.μ.. και διαθέτει 49 δωμάτια.
Το ξενοδοχείο είναι μισθωμένο στην εταιρεία HotelBrain Capital Α.Ε., θυγατρική της HotelBrain Α.Ε.
Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των εν λόγω ακινήτων και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού τους ανήλθε σε 3,5 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS