Στην Κατηγορία Επιτήρησης οιμ μετοχές της Επιλεκτος Κλωστοϋφαντουργια

Στην Κατηγορία Επιτήρησης οιμ μετοχές της Επιλεκτος Κλωστοϋφαντουργια
Στην Κατηγορία Επιτήρησης οι μετοχές της Επιλεκτος Κλωστοϋφαντουργια
Τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε." (GRS045003001) από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, από αύριο, Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατόπιν δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 01.07.2017-30.06.2018, αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS