ΑξΙΑnumbers Οκτωβρίου 2018: Στο 65,5% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο ελληνικό Χρηματιστήριο

ΑξΙΑnumbers Οκτωβρίου 2018: Στο 65,5% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο ελληνικό Χρηματιστήριο
ΑξΙΑnumbers Οκτωβρίου 2018: Στο 65,5% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο ελληνικό Χρηματιστήριο
Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 2018. Τον Οκτώβριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:
-Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €36,83 δισ., μειωμένη κατά 6,2% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 6%.
-Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.   
-Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,5% έναντι 65,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,2%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (972,11 εκατ. ευρώ ή 2,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,8%, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.
-Συνολική αξία συναλλαγών €1,09 δις (αυξημένη κατά 7,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 19,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
-Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 585.866.315 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 26,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (462.182.669 τεμάχια) και μείωση 35,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 (912.162.491 τεμάχια).
-Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποίησαν το 59,9% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
-16,53 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 15,47 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
- 621 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 599 τον προηγούμενο μήνα).
- Απώλειες της τάξης του 7,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2018 έφτασε τα €1.089,11 εκατ. (βλ. γράφημα 1) σημειώνοντας άνοδο κατά 7,0% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.018,05 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €912,51 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 19,4%.
Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2018 ήταν €47,35 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€50,90 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€41,48 εκατ.).
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2018 ανήλθε στις 16.525 έναντι 15.473 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 14.351).
Τον Οκτώβριο 2018 δημιουργήθηκαν 621 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 599 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €36,83 δισ. (βλ. γράφημα 2). Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €39,25 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 6,2%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €40,80 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 9,7%.
Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Οκτώβριο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €37,28 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€61,95 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€20,65 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€10,22 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,47 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€40,57 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€14,48 εκατ.),  Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,65 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,02 εκατ.).
Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €37,23 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€21,78 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€21,51 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€6,13 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€4,60 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,96 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€10,42 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€8,09 εκατ.).
Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποίησαν το 59,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Οκτώβριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 55,0% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).
Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποίησαν το 15,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 18,5% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,8% παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,5% έναντι 65,6%.
Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,0% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ (βλ. γράφημα 4).
Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. (βλ. γράφημα 4).www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS