Οι προκλήσεις του μέλλοντος στη λιανική αγορά ενέργειας και τις ΑΠΕ

Οι προκλήσεις του μέλλοντος στη λιανική αγορά ενέργειας και τις ΑΠΕ
Το άνοιγμα των αγορών ενέργειας οδηγεί σε νέα δεδομένα, τόσο στην λιανική, όσο και σε τομείς όπως οι ΑΠΕ
Το άνοιγμα των αγορών ενέργειας οδηγεί σε νέα δεδομένα, τόσο στην λιανική, όσο και σε τομείς όπως οι ΑΠΕ.
Αυτό τόνισαν οι ομιλητές στη θεματική με τίτλο: «Η ελληνική αγορά ενέργειας σε μια νέα εποχή» κατά τη δεύτερη μέρα του πολυσυνεδρίου Capital  + Vision 2018.
«Όπως και  στις τηλεπικοινωνίες, έτσι και στην ενέργεια θα μείνουν λίγοι» ανέφερε ο Μανώλης Εξαρχουλάκος, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας, Ζενίθ Α.Ε.
«Στο μέλλον θα δοθεί έμφαση στην καινοτομία και τις νέες υπηρεσίες. Το θέμα είναι το τι αξία δίνεις στον πελάτη. Είναι πολύ παραπάνω αυτό που μπορείς να δώσεις σε ένα νοικοκυριό από την τιμή μιας κιλοβατώρας.
Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ολιστικές υπηρεσίες και το πώς θα αξιοποιήσουμε τη γνώση για τον καταναλωτή ώστε να ξοδεύει σωστά» τόνισε.
Από την πλευρά του ο Τάκης Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος, juwi Hellas Α.Ε. περιέγραψε το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
«Η επόμενη μέρα έχει να κάνει με τα υβριδικά συστήματα, με ανεμογεννήτριες, μονάδες αερίου και φυσικά διμερή συμβόλαια, που μπορεί να έχουν ορίζοντα από 2 έως και 15 έτη.
Το θέμα της αποθήκευσης είναι σημαντικό, αυτά, όμως, που συζητούνται δεν προωθούν την εμπορική εκμετάλλευση της αποθήκευσης», ανέφερε.
Ο Χρήστος Κεραμιώτης, Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ανέφερε ότι ο κλάδος των ΑΠΕ στήριξε την οικονομία σε δύσκολα χρόνια.
«Γίνεται ένας μετασχηματισμός τώρα στην αγορά.
Να εξετάσουμε τα ποσοστά συμμετοχής στις δημοπρασίες, να δούμε τη δικαστική προστασία επενδυτών και εν γένει την απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας», ανέφερε ο κ. Κεραμιώτης.
«Χωρίς μεγάλα έργα δε γίνεται να πετύχουμε τους στόχους.
Τα περισσότερα από αυτά μπορεί να τύχουν χρηματοδότησης.
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα έργα του κλάδου, πρέπει ωστόσο να αφεθεί λίγο ελεύθερη η αγορά για να τρέξουν οι μεγάλες επενδύσεις» κατέληξε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS