ΧΑ: Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών μετά την μετάφορά της Επίλεκτος σε καθεστώς επιτήρησης

ΧΑ: Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών μετά την μετάφορά της Επίλεκτος σε καθεστώς επιτήρησης
ΧΑ: Αλλαγές από τις 7/11 στη σύνθεση των δεικτών μετά την μετάφορά της Επίλεκτος σε καθεστώς επιτήρησης 
Σε συνέχεια της μεταφοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «Επίλεκτος Κλωσ/ργια Α.Ε.Β.Ε.» από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:

-Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.
-Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
-Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 70%.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2018

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS