Σαράντης: Αύξηση 10,6% για τα EBITDA στα 30,32 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2018

Σαράντης: Αύξηση 10,6% για τα EBITDA στα 30,32 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2018
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 244,77 εκ. το εννεάμηνο του 2018 από € 217,29 εκ. το εννεάμηνο του 2017, αυξημένες κατά 12,65%
Σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης και τους στόχους που έχει θέσει για το 2018, ήταν τα αποτελέσματα 9μήνου του 2018, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εισηγμένη.
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 244,77 εκ. το εννεάμηνο του 2018 από € 217,29 εκ. το εννεάμηνο του 2017, αυξημένες κατά 12,65%.
Η Ελλάδα παρουσίασε ανάπτυξη πωλήσεων κατά 4,56% στο εννεάμηνο του 2018, φτάνοντας τα €86,69εκ. σε σύγκριση με € 82,91 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Οι ξένες χώρες σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 17,64% και διαμορφώθηκαν σε €158,08εκ. από 134,38 εκ.
Εξαιρώντας τις πωλήσεις της INDULONA ( € 3,36 εκ.) και της ERGOPACK ( €11,53 εκ.) οι πωλήσεις στις ξένες χώρες του Ομίλου ανήλθαν σε €143,19 εκ. το εννεάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 6,56%.
Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου, εξαιρώντας τις εξαγορές, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €229,88 εκ. το εννεάμηνο του 2018 σημειώνοντας άνοδο της τάξης 5,80%.
Επιπρόσθετα, τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 10,66% στα €30,32 εκ. από €27,40 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 12,39% το εννεάμηνο του 2018 από 12,61% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 25,64 εκ. από € 23,66 εκ. που ήταν στο εννεάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 8,38% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 10,47% από 10,89% το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.
Οι σημαντικές επιδόσεις του Ομίλου ενισχύουν την εμπιστοσύνη της διοίκησης στο δυναμικό μέλλον του Ομίλου.
Η αυξανόμενη παρουσία του Ομίλου στην περιοχή, σε συνδυασμό με στοχευμένες επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη των προϊόντων του και στην σταδιακή αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση των πωλήσεων του και την περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

bankingnews.gr

BREAKING NEWS