ΙΟΒΕ: Αύξηση 31,8% στο κόστος κάλυψης των νοσοκομειακών προγραμμάτων στην Ελλάδα το διάστημα 2011 – 2017

ΙΟΒΕ: Αύξηση 31,8% στο κόστος κάλυψης των νοσοκομειακών προγραμμάτων στην Ελλάδα το διάστημα 2011 – 2017
Τι αποκαλύπτουν οι δείκτες κόστους αποζημιώσεων μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων
Μια σειρά νέων δεικτών με σκοπό τον υπολογισμό και την παρακολούθηση του κόστους αποζημιώσεων που κατέβαλαν σε επίπεδο αγοράς οι ασφαλιστικές εταιρίες του κλάδου υγείας για τα  μακροχρόνια ατομικά νοσοκομειακά προγράμματα δημιούργησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Άνοδος παρατηρείται στη συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αυτών των προγραμμάτων την περίοδο 2011-2014, ενώ το μέσο κόστος ζημιάς ενισχύθηκε από το 2014.
Ως αποτέλεσμα, το καθαρό κόστος κάλυψης αυξήθηκε κατά 31,8% το διάστημα 2011 – 2017, ενώ ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ), ο οποίος λαμβάνει υπόψη και την ηλιακή σύνθεση του χαρτοφυλακίου μακροχρόνιων νοσοκομειακών καλύψεων στην ελληνική αγορά, παρουσιάζει άνοδο 45,2% την ίδια περίοδο.
Τον Απρίλιο του 2017, το ΙΟΒΕ δημοσίευσε μελέτη με αντικείμενο την εξέταση της καταλληλότητας του Δείκτη Τιμών Υγείας (ΔΤΥ) της ΕΛΣΤΑΤ, ως βάσης αναφοράς σχετικά με τις εξελίξεις των ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.
Από τη μελέτη προέκυψε ότι ο ΔΤΥ δεν είναι κατάλληλος για να αντιπροσωπεύει την εξέλιξη των δαπανών της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα του όγκου κατανάλωσης των ιατρικών υπηρεσιών και βασίζεται σε ειδική δειγματοληψία προϊόντων και υπηρεσιών που συχνά δεν καλύπτονται από την ιδιωτική ασφάλιση.
Ταυτόχρονα, στους δείκτες τιμών της ΕΛΣΤΑΤ δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων, ενώ οι αποζημιώσεις από τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης αφορούν κυρίως στα ιδιωτικά νοσοκομεία που διαθέτουν πιο σύγχρονη, αλλά και ακριβότερη ιατρική τεχνολογία.
Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην ασφαλιστική συμβατική σχέση, το ΙΟΒΕ ανέπτυξε μεθοδολογία ειδικών δεικτών, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την ετήσια παρακολούθηση και αποτύπωση της εξέλιξης του κόστους αποζημιώσεων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων σε επίπεδο αγοράς.
Για τους σκοπούς της μελέτης συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 14 ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς νοσοκομειακών ασφαλιστικών προγραμμάτων εγγυημένης ανανεωσιμότητας.
Το δείγμα στοιχείων περιλαμβάνει 605.371 εγγραφές αποζημιώσεων και 4.395.328 εγγραφές για τους ασφαλισμένους, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, συνολικά για την περίοδο 2011-2017.
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2011-2014, ενώ έκτοτε παραμένει σταθερή.
Από την άλλη, το μέσο κόστος ζημιάς, ενισχύθηκε από το 2014, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 20% τη συγκεκριμένη περίοδο (2014-2017).
Αύξηση παρουσίασε και το καθαρό κόστος κάλυψης, κατά 31,8% το διάστημα 2011 – 2017.
Ως αποτέλεσμα, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ)  διαγράφει την τελευταία 7ετία έντονα ανοδική πορεία (2011-2017: 45,2%). Το 2017 η ετήσια άνοδος του ΕΔΥ άγγιξε το 2%.
Την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταγράφει σωρευτική μείωση κατά 2,8%.
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται και με πραγματικά στοιχεία το γεγονός ότι ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν προσφέρει την κατάλληλη ένδειξη για την πραγματική εξέλιξη του κόστους κάλυψης των νοσοκομειακών προγραμμάτων εγγυημένης ανανεωσιμότητας που προσφέρονται στην ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα.

Εξέλιξη Ενιαίου Δείκτη Υγείας (ΕΔΥ) και Δείκτη Υγείας ΕΛΣΤΑΤ
 
Συνοπτικά αποτελέσματα για το συνολικό χαρτοφυλάκιο

Δείκτης

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Συνολικά μεγέθη

Έκθεση κινδύνου

711.387

653.985

591.021

535.895

487.367

443.740

404.273

Πλήθος ζημιών

101.094

96.410

94.030

89.507

79.889

74.506

66.632

Συνολικά ποσά αποζημιώσεων (€ εκατ.)

295

266

260

250

247

241

221

Διαρθρωτικοί δείκτες συνολικού χαρτοφυλακίου

Μέσο κόστος ζημιάς (€)

2.920

2.764

2.764

2.797

3.089

3.229

3.318

Μέση συχνότητα εμφάνισης ζημιάς

14,2%

14,7%

15,9%

16,7%

16,4%

16,8%

16,5%

Μέσο καθαρό κόστος κάλυψης (€)

415

407

440

467

506

542

547

Δείκτες κόστους υγείας, ετήσια μεταβολή (%)

Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ)

  0,2%

9,8%

8,3%

10,4%

8,4%

1,9%

ΕΔΥ’ (χωρίς την επίδραση της ηλικίας)

  -3,7%

5,4%

3,8%

5,9%

3,8%

-2,2%

Δείκτης Υγείας ΕΛΣΤΑΤ

  -0.6%

-1.7%

-2.8%

1.5%

-0.7%

1.7%

Δείκτες κόστους υγείας, σωρευτική μεταβολή από το 2011 (100=2011)

ΕΔΥ

100,0

100,2

110,0

119,1

131,4

142,4

145,2

ΕΔΥ’ (χωρίς την επίδραση της ηλικίας)

100,0

96,3

101,5

105,4

111,6

115,9

113,3

Δείκτης Υγείας ΕΛΣΤΑΤ

100,0

99,4

97,7

94,9

96,3

95,6

97,3

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

100,0

104,7

108,2

109,8

108,8

107,4

105,5Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ.


www.bankingnews/gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS