Καράτζη: Χωρίς επιφύλαξη τα φορολογικά πιστοποιητικά για τη χρήση 2017

Καράτζη: Χωρίς επιφύλαξη τα φορολογικά πιστοποιητικά για τη χρήση 2017
Χωρίς επιφύλαξη ήταν τα φορολογικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν για τη χρήση 2017 των Καράτζη ΑΕ και ΚΕΝ ΑΕ
Χωρίς επιφύλαξη ήταν τα φορολογικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν για τη χρήση 2017 των Καράτζη ΑΕ και ΚΕΝ ΑΕ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (7/11/2018).
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2017 για τις εταιρίες Καράτζη ΑΕ και ΚΕΝ ΑΕ.
Ο έλεγχος των εταιριών διενεργήθηκε από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A παρ. 1 Ν.4174/2013 και εκδόθηκαν φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς επιφύλαξη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS