Alpha Trust: Έκτακτη Γ.Σ. στις 28 Νοεμβρίου 2018 για μείωση μετοχικού κεφαλαίου και διαγραφή ιδίων μετοχών

Alpha Trust: Έκτακτη Γ.Σ. στις 28 Νοεμβρίου 2018 για μείωση μετοχικού κεφαλαίου και διαγραφή ιδίων μετοχών
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τη διαγραφή ιδίων μετοχών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alpha Trust-Ανδρομέδα, στις 28 Νοεμβρίου 2018
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή ιδίων μετοχών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alpha Trust-Ανδρομέδα, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (7/11/2018) ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό τη διαγραφή ιδίων μετοχών δια της ακυρώσεως αυτών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
2. Μεταβολή της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:
- Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.
Όπως αναφέρει με ξεχωριστή της ανακοίνωση η Alpha Trust, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 28/11/2018, το σχέδιο με την προτεινόμενη τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.andromeda.eu και έχει ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε μέχρι την 31.12.2019 και εν συνεχεία με την από 28.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε περαιτέρω και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2022.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο – αύξηση κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης
κ.θ. Με την από 28.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (263.552,00) ευρώ με διαγραφή δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (16.472) ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι (6.418.176,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες μία χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (401.136) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS