Μετά την BofA και η Goldman Sachs υποβαθμίζει σύσταση και τιμή στόχο της Motor Oil

Μετά την BofA και η Goldman Sachs υποβαθμίζει σύσταση και τιμή στόχο της Motor Oil
Η Goldman Sachs θεωρεί ασαφείς τις κινήσεις της διοίκησης της Motor Oil
Μετά την Bank of America και η Goldman Sachs θεωρεί το "άνοιγμα" της Motor Oil σε δραστηριότητες εκτός του βασικού σκοπού της μια "αβέβαιη" κίνηση, υποβαθμίζοντας τη σύσταση της μετοχής σε neutral (ουδετερότητα).
Ειδικότερα, η Goldman Sachs θεωρεί ασαφείς τις κινήσεις της διοίκησης της Motor Oil σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τηλεοπτικό σταθμό, εντούτοις δεν προχωρά σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για τα μεγέθη του ομίλου, καθώς οι κινήσεις αυτές δεν έχουν λάβει ακόμη τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρχές.
Παρ' όλα αυτά, μειώνει την τιμή στόχο στα 20 ευρώ, από 26 ευρώ προηγουμένως.Τι ανέφερε η Bank of America στις 5 Νοεμβρίου 2018

Υποβάθμιση - κόλαφος της Motor Oil από την Bank of America λόγω... Alpha και IBG - Αύξηση 59% στο χρέος, μειώθηκε η τιμή στόχος στα 17 ευρώ

Σε Underperform, ήτοι για αποδόσεις χειρότερες από αυτές της αγοράς, προχώρησε για τη Motor Oil η Bank of America Merrill Lynch, λόγω της κίνησης του ομίλου να αποκτήσει το 50% του τηλεοπτικού σταθμού Alpha και του 97% της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Η τιμή στόχος μειώθηκε 17 ευρώ, από 20,90 ευρώ προηγουμένως (-20%), με την BofA να δηλώνει άκρως αρνητική μετά τις πρόσφατες εξαγορές περιουσιακών στοιχείων μέσων ενημέρωσης.Όπως επισημαίνει, οι συνέργιες αυτές παραμένουν ασαφείς, ενώ βλέπει τον κίνδυνο επιδείνωσης της διακυβέρνησης.
Η BofA υπενθυμίζει ότι η Motor Oil ανακοίνωσε την εξαγορά του 97,08% της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος, το 94,52% της CPB Asset Management A.E.Δ.A.K. και το 100% των Factors Laiki και Forfaiters S.A., εταιρεία παροχής υπηρεσιών factoring, για ποσό ύψους 73,5 εκατ. ευρώ.
Επίσης, η Motor Oil ανακοίνωσε την απόκτηση τριών εταιρειών μέσων ενημέρωσης στην Κύπρο: δορυφορική τηλεόραση Alpha S.A., Alpha Radio S.A. και Alpha Radio Kronos S.A., μέσω μιας σειράς σχετικών συναλλαγών με συνολικό αντίτιμο 33 εκατ. ευρώ.

Καθαρή αύξηση χρέους κατά 59%, κίνδυνος εκροής μετρητών στο μέλλον

Οι εξαγορές θα αυξήσουν το βασικό καθαρό χρέος της Motor Oil κατά 103,5 εκατ. ευρώ ή 59%, στα 288 εκατ. ευρώ.
Το καθαρό χρέος / EBITDA θα αυξηθεί από 0,2x σε 0,5x το 2018E.
Περισσότερο σημαντικό βέβαια, είναι ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ταμειακών εκροών στα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία (σε ευρώ) μετά την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.Η έκπτωση αποτίμησης δικαιολογείται

Η Motor Oil διαπραγματεύεται σήμερα με 8,2x σε όρους P/E με βάση τις εκτιμήσεις του 2018 και 4,5x 2018E EV / EBITDA, κοντά στο 3ετές μέσο όρο.
Μάλιστα, η BofA εκτιμά ότι ένα discount της τάξεως του 20% είναι δικαιολογημένο λόγω των κινδύνων διακυβέρνησης.


Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι νέες κινήσεις, λόγω αναμονής εγκρίσεων από τις αρχές

Έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη στρατηγική

Το Motor Oil δεν παρέχει κανένα λογικό επιχείρημα για την αγορά περιουσιακών στοιχείων εκτός της περιοχής δραστηριοποίησή της (δηλ. Ελλάδα) και της βασικής αρμοδιότητας (δηλαδή διύλιση πετρελαίου και λιανική πώληση προϊόντων πετρελαίου).
Μάλιστα, όπως υπενθυμίζει η BofA στις 24 Οκτωβρίου 2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Motor Oil ενέκρινε την τροποποίηση του "Άρθρου 3 - Εταιρικός Σκοπός" του Καταστατικού.
Προφανώς, ο σκοπός της τροπολογίας ήταν να επεκταθεί το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξαγορών.
Τέλος, η BofA επισημαίνει ότι δεν πιστεύει ότι αυτές οι εξαγορές αναμένονταν από την αγορά, επομένως θα αναζητηθούν διευκρινίσεις από την εταιρεία όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS