Οι ξένοι πωλητές στο ΧΑ για πέμπτο συνεχόμενο μήνα – Οι εκροές αναλυτικά

Οι ξένοι πωλητές στο ΧΑ για πέμπτο συνεχόμενο μήνα – Οι εκροές αναλυτικά
Τον Ιούνιο η συμμετοχή τους ήταν στο 67,5% και τέλος Οκτωβρίου υποχώρησε στο 65,5%
Εκροές καταγράφονται στα χαρτοφυλάκια των ξένων επενδυτών στο ΧΑ αφού οι αγορές είναι λιγότερες από τις πωλήσεις.
Πιο αναλυτικά πρόκειται για τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα όπου τα στοιχεία που δημοσιεύει το ΧΑ καταγράφονται εκροές από τα χαρτοφυλάκιά τους.
To Λονδίνο ήταν καθαρός πωλητής τον Οκτώβριο με πωλήσεις αξίας 21,3 εκατ. ευρώ περισσότερες από τις αγορές.
Οι εκροές συνολικά των ξένων ήταν ύψους 37,3 εκατ. ευρώ.
Η Γαλλία είχε επίσης πωλήσεις 19,7 εκατ. ευρώ περισσότερες από τις αγορές.
Τον Σεπτέμβριο οι ξένοι ήταν πάλι πωλητές κατά 53 εκατ. ευρώ περισσότερες από τις αγορές, με το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει εκροές 0,4 εκατ. ευρώ, την Κύπρο 23,5 εκατ. ευρώ, τα νησιά Κεϋμάν 21,7 εκατ. ευρώ και τη Γαλλία 13,4 εκατ. ευρώ.
Ο Αύγουστος είχε επίσης εκροές 14,3 εκατ. ευρώ αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο είχε εισροές 11,2 εκατ. ευρώ , τα Νησιά Κεϋμάν εκροές 11,9 εκατ. ευρώ και η Κύπρος 7,6 εκατ. ευρώ.
Τον Ιούλιο οι εκροές ήταν ύψους 4 εκατ. ευρώ για το σύνολο των ξένων με το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει εκροές 36 εκατ. ευρώ.
Τον Ιούνιο οι εκροές των ξένων ήταν ύψους 30,6 εκατ. ευρώ με το Λονδίνο να έχει εκροές 73,3 εκατ. ευρώ.
Τον Μάιο υπήρχαν εισροές 208,94 εκατ. ευρώ αλλά το Λονδίνο είχε εκροές 88 εκατ. ευρώ και η Γερμανία εισροές 297 εκατ. ευρώ.
Τον Απρίλιο οι εισροές των ξένων ήταν ύψους 68 εκατ. ευρώ με το Λονδίνο να έχει 56,4 εκατ. ευρώ και τις ΗΠΑ 26,7 εκατ. ευρώ εισροές.
Τον Ιούνιο η συμμετοχή τους ήταν στο 67,5% και τέλος Οκτωβρίου υποχώρησε στο 65,5%.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS