Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του ΟΤΕ στο εννεάμηνο – Ελεύθερες ταμειακές ροές 260 εκατ. ευρώ περιμένει η διοίκηση

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του ΟΤΕ στο εννεάμηνο – Ελεύθερες ταμειακές ροές 260 εκατ. ευρώ περιμένει η διοίκηση
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός στο τέλος του εννεαμήνου ανήλθε στα 807,5 εκατ. ευρώ από 648,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα
Θετικά αποτελέσματα εμφάνισε ο ΟΤΕ στο εννεάμηνο και σε επίπεδο ελεύθερων ταμειακών ροών αναμένεται να ικανοποιήσει την επενδυτική κοινότητα.
Η Beta σημειώνει πως το τρίτο τρίμηνο ήταν ικανοποιητικό και καλύτερο από τις εκτιμήσεις.
Πάντως, βάσει κερδοφορίας και διάθρωσης λογιστικής κατάστασης, αυτό που αναφέρουν συχνά οι αναλυτές πιθανότατα θα διατηρηθεί.
Δηλαδή η μετοχή θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με premium έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών σε όρους p/e και σε discount σε όρους ΕV/EBITDA.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσημ λόγω περαιτέρω βελτίωσης των ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει οι ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου 260 εκατ. ευρώ για το 2018.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός στο τέλος του εννεαμήνου ανήλθε στα 807,5 εκατ. ευρώ από 648,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Ο οργανισμός είχε πωλήσεις στο εννεάμηνο 2,87 δισ. ευρώ από 2,86 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 999,3 εκατ. ευρώ από 966,7 εκατ. ευρώ.
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 203,7 εκατ. ευρώ από 155,6 εκατ. ευρώ.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα 160,8 εκατ. ευρώ με τις προσαρμοσμένες να διαμορφώνονται στα 236,1 εκατ. ευρώ.
Για το σύνολο του 2018, η Διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις περίπου 700 εκατ. ευρώ.
Μέχρι την 6 Νοεμβρίου 2018, ο ΟΤΕ προέβη στην αγορά 8.681.246 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 91,5 εκατ. ευρώ.
Οι μετοχές αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Την 6 Νοεμβρίου 2018, ο ΟΤΕ κατείχε συνολικά 10.001.356 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 105,8 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό ποσό του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προβλέπεται να κυμανθεί από 85 εκατ. ευρώ έως 95 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί οποτεδήποτε μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2018.


BREAKING NEWS