Τιτάν: Η περσινή ζημιά λόγω ισοτιμιών έγινε κέρδος στο φετινό εννεάμηνο

Τιτάν: Η περσινή ζημιά λόγω ισοτιμιών έγινε κέρδος στο φετινό εννεάμηνο
Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην εξέλιξη της προσφοράς ανταλλαγής μετοχών με στόχο τη μεταφορά της έδρας στο εξωτερικό παρά στα αποτελέσματα
Μείωση πωλήσεων στα 1,1 δισ. ευρώ από 1,14 δισ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο η Τιτάν αλλά τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στα 51,7 εκατ. ευρώ από 34,8 εκατ. ευρώ.
Και αυτό γιατί στο περσινό εννεάμηνο είχε ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 20,7 εκατ. ευρώ και φέτος είχε κέρδος 5,3 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον ο φόρος εισοδήματος ήταν φέτος 14,1 εκατ. ευρώ και πέρυσι 24,1 εκατ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 784 εκατ. ευρώ και είναι κατά 26 εκατ. ευρώ αυξημένος έναντι του περσινού εννεαμήνου.
Θετικές είναι οι προοπτικές για τον όμιλο στις ΗΠΑ, ενώ υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για τη Ν.Α. Ευρώπη και επιφυλακτικότητα για Ελλάδα και Αίγυπτο.
Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από τους αναλυτές καλά και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.
Η καθαρή θέση ήταν στα 1,28 δισ. ευρώ ενώ η αποτίμηση στο ταμπλό ανέρχεται στα 1,64 δισ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 133,3 εκατ. ευρώ, οι εκροές από επενδυτικές ήταν 93,4 εκατ. ευρώ και από χρηματοδοτικές 35 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να υπάρξει αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων 4,8 εκατ. ευρώ διαμορφούμενα στα 162 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή στο ταμπλό κινείται σταθεροποιητικά και το ενδιαφέρον εδώ μάλλον είναι περισσότερο για την εξέλιξη της προσφοράς ανταλλαγής μετοχών με στόχο τη μεταφορά της έδρας στο εξωτερικό παρά στα αποτελέσματα.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS