Επεκτείνονται για 7 επιπλέον χρόνια οι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα

Επεκτείνονται για 7 επιπλέον χρόνια οι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα
Επεκτείνονται χρονικά οι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα
Το Συμβούλιο Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ, EBRD) ενέκρινε ομόφωνα πρόταση για τη χρονική επέκταση των επενδύσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, σε απάντηση σχετικού αιτήματος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη -είχε υποβληθεί την 13η Μαρτίου 2018.
Η απόφαση χρονικής επέκτασης θα οριστικοποιηθεί με σχετικό ψήφισμα των διοικητών της Τράπεζας (αρμόδιοι υπουργοί και εκπρόσωποι των 69 μετόχων) εντός του 2018.
Μέχρι σήμερα, η EBRD έχει επενδύσει στην Ελλάδα 2 δισεκ. ευρώ σε 42 project, ενώ σε διαδικασία αξιολόγησης βρίσκονται 30 projects συνολικού ύψους 1,4 δισεκ. ευρώ, επισημαίνεται.
Οι επενδύσεις της Τράπεζας αφορούν συνεργασίες με τις ελληνικές τράπεζες, χρηματοδοτήσεις και εταιρικά ομόλογα για επιχειρήσεις, επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας και προγράμματα ενίσχυσης του εξαγωγικού προσανατολισμού και της εισαγωγής εναλλακτικών διαδικασιών άντλησης κεφαλαίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS