Τι θα σηματοδοτήσει η πιθανή ένταξη της Ιταλίας σε τροχιά υπερβολικού ελλείμματος και η συνεχής ισχυροποίηση Salvini

Τι θα σηματοδοτήσει η πιθανή ένταξη της Ιταλίας σε τροχιά υπερβολικού ελλείμματος και η συνεχής ισχυροποίηση Salvini
Ο Salvini - Lega ισχυροποιoύνται αλλά και το Κίνημα 5 Αστέρων στηρίζονται από το 60% με 65% των Ιταλών
Ως διάλογος μεταξύ κωφών μπορεί να θεωρηθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης Ιταλίας και Commission καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται ότι συμφωνούν διαφωνώντας.
Η Ιταλία επιμένει για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4% το 2019 και ίσως επανεξέταση εάν χρειαστεί και η ΕΕ προειδοποιεί ότι θα φθάσει στο 2,9% το 2019 και 3,1% το 2020.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι το έλλειμμα θα αυξηθεί σταδιακά, από 1,9% το 2018, σε 2,9% το 2019, σε 3,1% του ΑΕΠ το 2020.
Η Ιταλική κυβέρνηση προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 1,8% το 2018, σε 2,4% το 2019 και 2,1% το 2020.
Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η Ιταλία βρίσκεται σε τροχιά υπερβολικού ελλείμματος κινδύνου, καθώς το  2,9% δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 ήδη βρίσκεται στα όρια.
Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ είναι ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ.
 Έχει ως στόχο τη διασφάλιση υγιών δημοσιονομικών και αποτελείται από δύο σκέλη.
Το προληπτικό σκέλος εξασφαλίζει ότι η δημοσιονομική πολιτική των χωρών της ΕΕ ασκείται με βιώσιμο τρόπο.
Το διορθωτικό σκέλος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν δράση σε περίπτωση που το δημόσιο χρέος τους ή το δημοσιονομικό έλλειμμα θεωρηθεί υπερβολικό.
Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος προβλέπεται από το άρθρο 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενισχύει το διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ.
Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν ότι έχουν υγιή δημοσιονομικά και ότι πληρούν δύο κριτήρια:
-το δημοσιονομικό τους έλλειμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)·
-το δημόσιο χρέος (δημόσιο χρέος και χρέος δημόσιων υπηρεσιών) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ.
Αν τα κριτήρια δεν πληρούνται, το Συμβούλιο εκκινεί τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος με βάση τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πρακτικά εάν η Ιταλία θεωρηθεί ότι εισέρχεται σε τροχιά υπερβολικού ελλείμματος τότε θα κληθεί να λάβει μέτρα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Σε αυτή την περίπτωση θα φανεί πόσο αντέχουν τα πολιτικά κόμματα της Ιταλίας και πόση ανοχή δείχνουν οι ιταλοί πολίτες.
Πάντως το γεγονός ότι το Ιταλικό 10ετές είναι στο 3,40% διατηρώντας το spread στις 300 μονάδες βάσης δείχνει ότι η αγορά είναι μεν επιφυλακτική αλλά και ψύχραιμη.

Οι Βρυξέλλες δηλώνουν απαισιόδοξες

Από οικονομικής πλευράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να είναι πολύ πιο απαισιόδοξη από την κυβέρνηση Conte στην Ιταλία. Στην ουσία, οι Βρυξέλλες δεν πιστεύουν ότι η αναζωογόνηση των δημόσιων δαπανών μπορεί πραγματικά να συμβάλει στην επιβράδυνση της κατάστασης, η οποία στην Ιταλία συχνά συγκρατείται από μεγάλες εταιρείες και μικρά μονοπώλια.
Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να είναι 1,2% το 2019 και 1,3% το 2020 - σε σύγκριση με εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομίας, οι οποίες είναι 1,5% και 1,6% αντίστοιχα.
Οι εκτιμήσεις της ανάπτυξης υπόκεινται σε "υψηλή αβεβαιότητα" και "έντονους κινδύνους υποβάθμισης".
Μεταξύ άλλων οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ότι «μια παρατεταμένη περίοδος αβεβαιότητας θα επιδεινώσει τις συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση χορήγησης δανείων, ενώ οι κρατικές δαπάνες θα μπορούσαν να προκαλέσουν πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Ο Salvini - Lega ισχυροποιoύνται αλλά και το Κίνημα 5 Αστέρων στηρίζονται από το 60% με 65% των Ιταλών

Η κυβέρνηση Lega – M5S με βάση δημοσκοπικά ευρήματα κινείται μεταξύ 60% και 65% που αποτελεί ρεκόρ για τα Ιταλικά δεδομένα.
Η Lega του Salvini οι εθνικιστές βρίσκονται μεταξύ 31% και 35% και το Κίνημα 5 Αστέρων Μ5S μεταξύ 29% και 30%.
Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις μόνο η Lega είναι αυτή που σταθερά ισχυροποιείται οπότε μπορεί να ειπωθεί ότι η κόντρα Ιταλίας με Βρυξέλλες έχει βοηθήσει πολιτικά τους εθνικιστές.
 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS