Πότε αναλαμβάνει ο Τανισκίδης ως CEΟ της Επενδυτικής Τράπεζας; - Τέλη Μαρτίου 2019

Πότε αναλαμβάνει ο Τανισκίδης ως CEΟ της Επενδυτικής Τράπεζας; - Τέλη Μαρτίου 2019
Ο Τανισκίδης έχει εκπονήσει σχέδιο με χρονικούς, ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους ώστε η Επενδυτική Τράπεζα σε βάθος 2ετίας να έχει ισχυρά αποτελέσματα και υπολογίσιμη παρέμβαση στο σύστημα.
Ενώ το deal έχει ολοκληρωθεί και το σχήμα Βαρδινογιάννη – Τανισκίδη έχει πλειοδοτήσει για την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος το βασικό ερώτημα που εγείρεται είναι πότε θα αναλάβει η νέα διοίκηση;
Σε πρώτη φάση θα κατατεθεί ο φάκελος για τις σχετικές εγκρίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος διαδικασία που θα πάρει περίπου 2 μήνες.
Με βάση ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα αναμένεται ότι ο Γιώργος Τανισκίδης θα αναλάβει διευθύνων σύμβουλος της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος IBG προς τα τέλη Μαρτίου 2019.
Η στρατηγική που θα ακολουθήσει θα είναι των σταδιακών κινήσεων ώστε όλες οι ενέργειες και η στρατηγική να αφομοιωθούν από το εσωτερικό της Επενδυτικής Τράπεζας.
Ο Τανισκίδης έχει εκπονήσει σχέδιο με χρονικούς, ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους ώστε η Επενδυτική Τράπεζα σε βάθος 2ετίας να έχει ισχυρά αποτελέσματα και υπολογίσιμη παρέμβαση στο σύστημα.
Εν τω μεταξύ μπορεί να υπάρξουν και προϋποθέσεις ώστε η IBG να αναπτυχθεί πιο γρήγορα από τους αρχικούς σχεδιασμούς με συγκεκριμένους και αντιληπτούς τρόπους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS