Συμμετοχή μόνο 3,2 εκ ευρώ από Aegean Baltic στο δάνειο των 76 εκ ευρώ προς Aegean Marine Petroleum

Συμμετοχή μόνο 3,2 εκ ευρώ από Aegean Baltic στο δάνειο των 76 εκ ευρώ προς Aegean Marine Petroleum
Κανένα ζήτημα για την τράπεζα- Αύξηση καταθέσεων και χορηγήσεων στο δεκάμηνο
Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει η Aegean Baltic Bank από τις εξελίξεις στην Aegean Marine Petroleum καθώς ναι μεν όπως διευκρινίζεται σε επικοινωνία που είχε το bankingnews συμμετέχουν σε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 76 εκ ευρώ που έχει δοθεί στην Aegean Marine Petroleum αλλά η συμμετοχή της τράπεζας είναι ιδιαίτερα χαμηλή και συγκεκριμένα κατά το ποσό των 3,2 εκ ευρώ. Μάλιστα το δάνειο είναι καλυμμένο με collaterals πλοία.
Η Aegean Baltic Bank στο τέλος Οκτωβρίου είχε αύξηση καταθέσεων κατά 20 εκ ευρώ στα 150 εκ ευρώ ενώ το ύψος του χορηγητικού χαρτοφυλακίου (νέες εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές) ήταν 169 εκ ευρώ αυξημένο σε σχέση με το τέλος του 2017 κατά 22 εκ ευρώ.
Η τράπεζα έχει απεξαρτηθεί από τον ELA από τα μέσα του 2017.

Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr

Τριγμοί στην Aegean Baltic Bank εξαιτίας της Aegean Marine Petroleum

Ισχυροί αναμένονται οι τριγμοί στην Aegean Baltic Bank μια μικρή εξειδικευμένη τράπεζα στα ναυτιλιακά δάνεια από την υπαγωγή της Aegean Marine Petroleum στο chapter 11 του αμερικάνικου πτωχευτικού κώδικα.
Και αυτό διότι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η ελληνική τράπεζα έχει χορηγήσει στην Aegean Marine δάνεια 76 εκατ. ευρώ όταν το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι περίπου 140 εκατ. ευρώ.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχει υψηλότατους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και συγκεκριμένα δείκτης CET1 41,6% ενώ είχε καταφέρει από τον Ιούνιο του 2017 να απεμπλακεί από τη χρηματοδότηση του ELA.
Χρειάστηκε βέβαια να απομοχλεύσει σημαντικά κατά 56 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιό της για να έχει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Στις 31.12.2017 το Σύνολο Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 237,9 εκατ., αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση (31.12.2016: 220 εκατ..).
Και με δεδομένο το συγκεκριμένο ύψος ενεργητικού είναι προφανές ότι η τράπεζα μετά τις εξελίξεις στην Aegean Marine Petroleum οδηγείται αναγκαστικά σε αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να αποφύγει την κατάρρευση.
Όπλο της τράπεζας είναι η ισχυρή καταθετική βάση για τα μεγέθη της ύψους 130 εκατ. ευρώ που διαμορφώνει τη σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα της μονάδας.
Συγκεκριμένα η σχέση προ προβλέψεων διαμορφώνεται στο 1,12 ή 112%.
Η κάλυψη των απομειωμένων δανείων από προβλέψεις ανέρχεται στο 28,4%.
Στις 31.12.2017, η λογιστική αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας είχε μειωθεί σε 90,1 εκατ., από 92,4 εκατ. στις 31.12.2016, αντανακλώντας την επίδραση του αρνητικού καθαρού αποτελέσματος της χρήσης 2017 καθώς και των μερισμάτων, ποσού 1,4 εκατ., τα οποία διανεμήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017.

Νίκος Καρούτζος
nkartoutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Αλεξάνδρα Τόμπρα

BREAKING NEWS