Ολοκληρώθηκε με τη μεταβίβαση του πακέτου η πώληση του Υγεία στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή

Ολοκληρώθηκε με τη μεταβίβαση του πακέτου η πώληση του Υγεία στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή
Με τίμημα που αντιστοιχεί σε δύο φορές και κάτι την καθαρή θέση του ομίλου έγινε η συμφωνία πώλησης
Πέρασαν πριν από λίγο τα πακέτα στο Υγεία ολοκληρώνοντας την πώληση της εισηγμένης από τη MIG στο CVC, όπως είχε γράψει νωρίτερα το Bankingnews.
Το CVC αγόρασε το 70,38% στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή που δίνει στο deal συνολική αξία 204,4 εκατ. ευρώ.
Συνολικά πέρασαν από το ΧΑ 215,1 εκατ. τεμάχια μέσω 3 πακέτων.
Τώρα αναμένεται η δημόσια προσφορά για τις υπόλοιπες μετοχές.
Ο τίτλος βρίσκεται στα 0,93 ευρώ με άνοδο 1,31% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ.
Στην τιμή του πακέτου η αποτίμηση που δίνει το deal είναι τα 290 εκατ. ευρώ.
Στο εξάμηνο η καθαρή θέση ήταν στα 131 εκατ. ευρώ άρα η πώληση έγινε με κάτι παραπάνω από 2 φορές την καθαρή θέση.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονταν στα 289,7 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 13,4 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί στα 113,6 εκατ. ευρώ από 107,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη 12,4 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS