Τέρνα Ενεργειακή: Στα 8 ευρώ ανεβάζει τη τιμή στόχο της μετοχής η Eurobank - Οι προβλέψεις μέχρι το 2020

Τέρνα Ενεργειακή: Στα 8 ευρώ ανεβάζει τη τιμή στόχο της μετοχής η Eurobank - Οι προβλέψεις μέχρι το 2020
Τιμή στόχο στα 8 ευρώ δίνει ανάλυση της Eurobank Equities αναφορικά με την Τέρνα Ενεργειακή και ένδειξη buy.
Τα καθαρά κέρδη για το 2018 υπολογίζονται στα 49.3 εκατομμύρια ευρώ, στα 59.7 εκατ. το 2019 και στα 66.3 εκατ. ευρώ το 2020.
Τιμή στόχο στα 8 ευρώ δίνει ανάλυση της Eurobank Equities αναφορικά με την Τέρνα Ενεργειακή και ένδειξη buy.
Το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει υποεπενδυμένη στους στόχους για το 2020 όσο αφορά στις Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα να είναι ευνοϊκές οι προοπτικές για την ανάπτυξη της εταιρείας.
Παράλληλα, θετική εξέλιξη αποτελεί η εξομάλυνση των ροών στον κλάδο των ΑΠΕ μετά το πλεόνασμα του ΛΑΓΗΕ αλλά και την μείωση της καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεων για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε 3 από 8 μήνες.
Τα καθαρά κέρδη για το 2018 υπολογίζονται στα 49.3 εκατομμύρια ευρώ, στα 59.7 εκατ. το 2019 και στα 66.3 εκατ. ευρώ το 2020.
Σημειώνεται ότι ως αντισταθμιστικά μέτρα θα καταργηθούν η χρέωση(τέλος) του προμηθευτή και το τέλος λιγνίτη και θα καλυφθούν από το πλεόνασμα του ΛΑΓΗΕ όσον αφορά τον ειδικό λογαριασμό υπέρ ΑΠΕ.
Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς ρεύματος.
Μελλοντικά προβλέπεται ότι η συμμετοχή ΑΠΕ για τη συνολική κάλυψη της ζήτησης υπολογίζεται στο 29.1% σε σχέση με το 28.9% που ήταν προηγουμένως. Αυτά μάλιστα τα νούμερα έρχονται σε σύγκριση με ένα συνολικό μέσο όρο της τάξεως του 27.4% για τη συνολική ζήτηση της συμμετοχής ΑΠΕ τα περασμένα 10 χρόνια.
Με βάση το DCF και WACC 8% η ανάλυση οδηγεί σε τιμή στόχο τα 8 ευρώ. Και αυτό γιατί θα χρειαστεί μικρότερο κεφάλαιο κίνησης καθώς θα βελτιωθούν οι ροές κεφαλαίου στη λειτουργία της εταιρείας και η αποτελεσματικότητα της αγοράς.
Μειώνεται κατά 2% η πρόβλεψη για το EBITDA του 2018 καθώς εκτιμώνται μικρότερες οι ωφέλειες από δευτερογενείς δραστηριότητες.
Στην τιμή των 8 ευρώ η μετοχή θα διαπραγματεύεται 7.7 για τη σχέση EV/EBITDA με βάση τα προσδοκόμενα αποτελέσματα για το 2019. Όσο δηλαδή και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες.
Οι προβλέψεις για το 2019 αναφέρουν έσοδα 307 εκατ., προσαρμοσμένο EBITDA 191.7 εκατ., καθαρά κέρδη 59.7 εκατ. και μέρισμα ανα μετοχή 0.31 ευρώ.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία για τα ενεργειακά μεγέθη

Oσον αφορά το δυναμικό της εταιρίας προβλέπεται ότι το 2018 θα είναι σε ισχύ τα 986 MW, το 2019 1158,3 MW και το 2020 1171,1 MW επί συνόλου 1263 MW.
O κύκλος εργασιών της από τον ενεργειακό τομέα εκτιμάται με τα αναθεωρημένα στοιχεία στα 201,7 εκατ ευρώ το 2018, 231,9 εκατ ευρώ το 2019 και 238,9 εκατ ευρώ το 2020.
Τα ΕΒΙΤDA από ενέργεια στα 164,2 εκατ ευρώ το 2018, 185,6 εκατ ευρώ το 2019 και 194,4 εκατ το 2020.
Το καθαρό χρέος στα 496,7 εκατ ευρώ με σχέση 2,9 προς EBITDA για το 2018, 571,2 εκατ ευρώ με σχέση 3 προς το EBITDA για το 2019 και 560 εκατ ευρώ με σχέση 2,8 προς το EBITDA για το 2020.
Λαμβάνεται υπόψη μια τιμή μακροπρόθεσμη για την εταιρία πώλησης στα 82 ευρώ/ΜW σε σχέση με τα 93 ευρώ/ MW που ισχύουν για την υπόλοιπη αγορά.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS