Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από την Innovation Brain - Επιμένει για ΕΒΖ

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από την Innovation Brain - Επιμένει για ΕΒΖ
Η Innovation Brain διενεργεί ξεχωριστές από την ΕΒΖ επενδύσεις στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας
Μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού επένδυσης στην Ελλάδα αποτελούν οι ενέργειες της  Innovation Brain να ολοκληρωθεί η εξαγορά της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, παρά τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει.
Ίπως αναφέρει η ίδια η Innovation Brain, προτεραιότητά της είναι οι επενδύσεις στην Ελλάδα στον γεωργικό και πρωτογενή τομέα και η διανομή προϊόντων στον τομέα των τροφίμων, με σημαντική αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και υψηλό μερίδιο αγοράς.
Η εταιρεία Waterfall Capital Investors LLC (WCI), που ιδρύθηκε το 2009, προσφέρει εξατομικευμένες οικονομικές λύσεις σε γεωργικές επιχειρήσεις, αποτελούμενες από παραγωγούς, μεταποιητές, εμπόρους / διανομείς και εταιρείες logistics που δραστηριοποιούνται στις γεωργικές αγορές.
Παρέχουν ένα πλήρες φάσμα ιδιωτικών χρεωστικών και μετοχικών προϊόντων.
Η Waterfall Capital Investors έχει επενδύσει σε συναλλαγές ομολόγων (σε Senior, Junior & Mezzanine Finance).
Η Innovation Brain συνεργάζεται με την Waterfall Capital Investors σε θερμοκήπια υδροπονίας και τα ταχέως μεταβαλλόμενα καταναλωτικά αγαθά, συνδυάζοντας τις πρώτες κοινές προσπάθειές τους στον αγροτικό χώρο.
Θα εμπορευματοποιήσουν τα προϊόντα θερμοκηπίου στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, αξιοποιώντας την ισχυρή παραγωγική ικανότητα και εστιάζοντας στην υψηλή ποιότητα.
Κύριο μέλημά τους είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη ισχυρής παραγωγικής βάσης για υγιεινά τρόφιμα για τους πελάτες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η Ελλάδα έχει μια σταθερή φήμη για υγιεινά και νόστιμα φαγητά.
Στόχος είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω και να δουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για την παραγωγή στην Πλάτη, αλλά και στην περιοχή Ξάνθης και Σερρών.
Η συνεργασία των δύο είναι ένα πολύ ισχυρό και θετικό σημάδι για το τοπικό επενδυτικό και αναπτυξιακό κλίμα.
Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, η αντικατάσταση του τρέχοντος τραπεζικού δανεισμού και η προσφορά νέων δυνατοτήτων για περαιτέρω ανάπτυξη υπογραμμίζει το θετικό επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στον αγροτικό τομέα.
Η επένδυση αυτή θα είναι ξεχωριστή από την EBZ, αναφέρει η Innovation Brain, και τις συνεχείς προσπάθειές της να κλείσει η συμφωνία για την ΕΒΖ, αν και εστιάζει στον ίδιο τομέα για να φέρει στην Ελλάδα αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Αυτές οι εξαγορές αποτελούν μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού μεταξύ του Innovation Brain και του WCI βάσει ενός συγκεκριμένου αναπτυξιακού σχεδίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS