Παραιτήθηκε από το ΔΣ της REDS η Δέσποινα Μαρκάκη

Παραιτήθηκε από το ΔΣ της REDS η Δέσποινα Μαρκάκη
Παραιτήθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο της REDS η Δέσποινα Μαρκάκη
Η διοίκηση της REDS AE, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του Κανονισμού του ΧΑ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι,  η κα Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη,  ανεξάρτητο  - μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή της.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της  REDS AE, θα ενημερώσει για οποιαδήποτε μεταβολή της σύνθεσής του το συντομότερο δυνατόν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS