Μινωικές Γραμμές: Κατέθεσε αίτημα για τη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της

Μινωικές Γραμμές: Κατέθεσε αίτημα για τη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της
Μινωικές Γραμμές: Αίτημα για τη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της
Η εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. γνωστοποίησε σήμερα (15/11)  ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01/11/2018, ελήφθη απόφαση για τη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και για την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το αίτημα για τη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 07/11/2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS