Η πρόταση Στουρνάρα (ΤτΕ) με τραπεζικό κεφάλαιο DTC, χρηματοδοτούνται ομόλογα... είναι ανούσια λογιστική ακροβασία - Ασαφές εάν είναι state aid

Η πρόταση Στουρνάρα (ΤτΕ) με τραπεζικό κεφάλαιο DTC, χρηματοδοτούνται ομόλογα... είναι ανούσια λογιστική ακροβασία - Ασαφές εάν είναι state aid
Σημαντικοί παράγοντες της αγοράς εκφράζουν την απογοήτευση τους γιατί θεωρούν ότι με λογιστικά τρικ επιχειρείται να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα τόσο σοβαρό όπως τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα ύψους 88 δισεκ. ευρώ (NPEs).
Το σχέδιο του Γιάννη Στουρνάρα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την επίλυση του προβλήματος των NPEs των προβληματικών και κόκκινων δανείων παρουσιάστηκε στις 15/11/2018 στους έλληνες τραπεζίτες οι οποίο το έμαθαν…από τους τελευταίους.
Η κυβέρνηση το αγνοεί, η ΝΔ το αγνοεί, η DGCom η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΔΕΝ έχει δώσει καμία έγκριση και ο SSM επίσης δεν έχει γνωμοδοτήσει επί της πρότασης αυτής.
Μετά την παρουσίαση της πρότασης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ιταλικό μοντέλο) που αποτελεί καθαρότερη λύση αλλά με κρατική βοήθεια state aid, ο Γιάννης Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ προσπάθησε να ξεπεράσει τον σκόπελο της κρατικής βοήθειας.
Το Ιταλικό μοντέλο του ΤΧΣ περιλάμβανε 20 δισεκ. τιτλοποίηση προβληματικών δανείων με έκδοση 6-7 δισεκ. τραπεζικών ομολόγων senior bond που θα έφεραν την εγγύηση του δημοσίου.
Η πρόταση του Ταμείου είναι καθαρή υπό την έννοια ότι θα πωληθούν τα τραπεζικά δάνεια σε ιδιώτες αλλά το ζήτημα της κρατικής βοήθειας είναι μείζον.
Ο Στουρνάρας κάλεσε τους έλληνες τραπεζίτες στις 15 Νοεμβρίου 2018 στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Στην συνάντηση ήταν ο Μυλωνάς Εθνική τράπεζα, ο Φ. Καραβίας από την Eurobank, ο Δ. Μαντζούνης και Αθανασόπουλος από την Alpha bank, δύο στελέχη από την Πειραιώς, ο Πανταλάκης από την Attica bank.
Ο Στουρνάρας προσπάθησε με την πρόταση του να ξεπεράσει τον σκόπελο του state aid δηλαδή της κρατικής βοήθειας...αλλά δεν είναι βέβαιο ότι ο σκόπελος αυτός έχει ξεπεραστεί. 
Η πρόταση της ΤτΕ και του διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα έχει ως εξής
Δημιουργείται ένα SPV στο οποίο θα ενταχθούν 7,5 δισεκ. DTC δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή πιο απλά επειδή το DTC είναι μέρος των κεφαλαίων των τραπεζών θα εισφερθούν 7,5 δισεκ. τραπεζικά κεφάλαια τα οποία είναι λογιστικά.
Λογιστικά κεφάλαια στην καθομιλουμένη σημαίνει σχεδόν αέρας κοπανιστός γιατί το DTC προυποθέτει οι τράπεζες να είναι κερδοφόρες.
Στο SPV εισφέρονται 7,5 δισεκ. κεφάλαια τύπου DTC και μαζί έως 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Τα προβληματικά ανοίγματα NPEs έως 40 δισεκ. θα εισφερθούν με την εξής διαδικασία ονομαστική αξία μείον προβλέψεις δηλαδή μείον το coverage ratio που είναι 53%.
Τα προβληματικά δάνεια θα μεταφερθούν στο SPV με 47% της ονομαστικής αξίας σε μέσους όρους.
Π.χ. τα προβληματικά στεγαστικά θα μεταφερθούν στο 35% της ονομαστικής αξίας έναντι σημερινών προβλέψεων 44% με 45%.

Το SPV θα εκδώσει ομόλογα senior bond και είτε θα πωληθούν σε διεθνείς επενδυτές – θα ήταν παραλογισμός να τα αγοράσουν οι ίδιες οι τράπεζες.
Η πρόταση αυτή όμως έχει σοβαρότατες αδυναμίες και μπορεί να χαρακτηριστεί ανούσιο σχέδιο για τους εξής λόγους
1)Στην προσπάθεια να αποφύγει η ΤτΕ το state aid δηλαδή να θεωρηθεί όλο αυτό κρατική βοήθεια καθώς το DTC είναι ήδη νόμος του κράτους ουσιαστικά χρησιμοποιεί το κεφάλαιο DTC δηλαδή μετοχικό κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσει ομόλογο.
Δηλαδή θεωρητικά ο αέρας το λογιστικό κεφάλαιο θα χρηματοδοτήσει το ομόλογο.
Η εξέλιξη αυτή από μόνη της είναι πολύ ουσιώδης υποβαθμίζει το ζήτημα.
2)Ακόμη και εάν ξεπεραστεί το εμπόδιο το ελληνικό δημόσιο να εισφέρει κρατική περιουσία, το DTC είναι αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση του δημοσίου προς τις τράπεζες και με νόμο όλες οι ενέργειες νομιμοποιηθούν – για να μην θεωρηθεί απιστία - θα πρέπει να εξηγηθεί εάν οι τράπεζες εμφανίσουν στο μέλλον ζημίες τι θα συμβεί;
3)Τα προβληματικά δάνεια έως 40 δισεκ. θα μεταφερθούν στο SPV στο 47% της ονομαστικής αξίας τους σε μέσους όρους.
Ποιος επενδυτής θα αποδεχθεί τέτοια συναλλαγή ακόμη και εάν έχει ως υποστήριξη λογιστικά κεφάλαια;
4)Αφού υπάρχει εταιρία ειδικού σκοπού που θα πάρει στο 47% της ονομαστικής αξίας προβληματικά δάνεια πως το δημόσιο που εκχωρεί περιουσιακό στοιχείο μετριάζει τον τεράστιο κίνδυνο που αναλαμβάνει;
Ποιος θα πληρώνει τόκους και άλλες προμήθειες ώστε το αναλαμβανόμενο ρίσκο και η προσδοκώμενη απόδοση να ισορροπήσουν;
5)Η πρόταση της ΤτΕ έχει και ένα άλλο κενό χρηματοδοτεί με αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση την ζημία που θα προκύψει από τα NPEs, μπορεί ένα λογιστικό μη υπαρκτό κεφάλαιο να χρηματοδοτήσει μια ζημία;

Σημαντικοί παράγοντες της αγοράς εκφράζουν την απογοήτευση τους γιατί θεωρούν ότι με λογιστικά τρικ επιχειρείται να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα τόσο σοβαρό όπως τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα ύψους 88 δισεκ. ευρώ (NPEs).
H ΤτΕ προσπάθησε να αντιμετωπίσει μια πρόκληση να βρεθεί μια λύση που θα ξεπερνούσε τον σκόπελο του state aid.
Η λύση που προτείνεται θεωρείται διάτρητη, έωλη χρησιμοποιείται λογιστικό κεφάλαιο για να χρηματοδοτηθεί ομόλογο.
Παγκόσμια πρωτοτυπία λογιστικών ακροβασιών και μάλιστα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Υποσημείωση
Ο Φλαμπουράρης ως υπουργός Επικρατείας φαίνεται ότι υποστηρίζει την πρόταση Στουρνάρα.

Η θέση του bankingnews

Για πολλοστή φορά αναζητώνται λογιστικές λύσεις και όχι ουσιαστικές.
Ενώ οι τράπεζες πρόσφατα έχουν δηλώσει ότι θα πιάσουν τους αναθεωρημένους στόχους μείωσης των NPEs έως το 2021....έρχονται ΤτΕ και ΤΧΣ και μέσω των λύσεων που προτείνουν λένε στην αγορά και στους επενδυτές "οι ελληνικές τράπεζες δεν θα πιάσουν τους στόχους μείωσης των NPEs" επιβεβαιώνοντας και τις εκτιμήσεις των short funds όπως το Oceanwood, Lansdowne κ.α.
Δεν μπορεί ο SSM να εγκρίνει τέλη Σεπτεμβρίου 2018 τους αναθεωρημένους στόχους μείωσης των NPEs και 25-45 ημέρες αργότερα να μιλάμε για συλλογικές λύσεις.
Μόνο μια λύση υπάρχει ουσιώδης που θα επιλύσει πραγματικά το πρόβλημα.
Οι βασικοί μέτοχοι να βάλουν νέα χρήματα.
Οι λύσεις που προκρίνονται ουσιαστικά αποτελούν υπό μια έννοια bonus στους ιδιώτες μετόχους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS