S&P: Στο «ΒΒΒ-» η αξιολόγηση για το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της Eurobank

S&P: Στο «ΒΒΒ-» η αξιολόγηση για το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της Eurobank
Στο «ΒΒΒ-» η αξιολόγηση για το πρόγραμμα ομολόγων της Eurobank
Σε «ΒΒΒ-» όρισε την αξιολόγηση για τα χρεόγραφα (series 2, 3) υπό το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων (III) της Eurobank, η Standard & Poor’s Global Ratings.
Επισημαίνεται πως ο αμερικανικός οίκος αξιολογεί με «Β-» τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (στο «Β» η βραχυπρόθεσμη) της τράπεζας, με σταθερές προοπτικές (outlook).
Η S&P επικαλείται μεταξύ άλλων τις αξιολογήσεις της Ελλάδας (Β+ και Β η μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη, αντίστοιχα, με θετικό outlook), σημειώνοντας πως το «ταβάνι» για τα καλυμμένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών εντοπίζεται στο επίπεδο «ΒΒΒ-».
Στις 3 Ιουλίου 2018, ο αμερικανικός οίκος αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών συστημικών τραπεζών, στον απόηχο ανάλογης κίνησης για την Ελλάδα, στις 25 Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα, η μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα των Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς, αναβαθμίζονται σε «Β-» και «Β» αντίστοιχα, από «CCC+» και «C».
Οι προοπτικές (outlook) ορίστηκαν σε σταθερές.
Σε ότι, αφορά στο χρέος μειωμένης εξασφάλισης, η αξιολόγηση αναβαθμίστηκε και για τις τέσσερις τράπεζες σε «CCC», από «CC».
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι αναβαθμίσεις ακολουθούν την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης του προγράμματος στήριξης που παρείχε ο ESM, η οποία σηματοδοτεί τον τερματισμό του μνημονίου, τον Αύγουστο του 2018.
Επίσης, οι αναβαθμίσεις αντανακλούν την άποψη ότι η βελτιωμένη ρευστότητα και η αναπτυσσόμενη οικονομία, θα στηρίξουν την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να διατηρούν οικονομικές δεσμεύσεις και να βελτιώνουν σταδιακά τους ισολογισμούς τους μακροπρόθεσμα.
Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός οίκος αναμένει η εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών στον τραπεζικό τομέα να βελτιωθεί, στον απόηχο της εξόδου από την κρίση.
Ήδη το κλίμα είναι καλύτερο, επισημαίνεται, με την ΤτΕ να χαλαρώνει τους κεφαλαιακούς ελέγχους που επιβλήθηκαν το καλοκαίρι του 2015.
«Η αύξηση της εμπιστοσύνης και η μείωση των κεφαλαιακών ελέγχων θα ανοίξουν το δρόμο για μια σταθερή εισροή καταθέσεων, ενώ θα βελτιώσουν την πρόσβαση των τραπεζών στις κεφαλαιαγορές.
Υπολογίζουμε ότι περίπου 13 δισ. ευρώ ή 9% των καταθέσεων έχουν επιστραφεί στις ελληνικές τράπεζες από τα τέλη Μαΐου 2017 έως τα τέλη Μαΐου 2018, ενώ οι ελληνικές τράπεζες έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από τον ELA που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 63% ή 36 δισεκ. ευρώ, για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Αναμένουμε αυτές οι τάσεις να συνεχιστούν, βελτιώνοντας έτσι τη ρευστότητα των τραπεζών.
Τούτου λεχθέντος, αναμένουμε ότι η ανάκαμψη θα είναι πολύ σταδιακή δεδομένου πόσο άσχημα ο ιδιωτικός τομέας έχει πληγεί από τη μακρά και βαθιά οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
Ως εκ τούτου, δεν προβλέπουμε την πλήρη ανάκτηση των καταθέσεων που χάθηκαν, ήτοι 49 δισ. ευρώ μεταξύ του Νοεμβρίου του 2014 και του Ιουλίου του 2015», αναφέρει ο οίκος, συμπληρώνοντας πως η βελτίωση της εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με τη σταθερή και σταθερή οικονομική ανάπτυξη, θα μεταφραστεί σε ευνοϊκότερες συνθήκες για τις τράπεζες να επιδιώξουν φιλόδοξες μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs).
Οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν να μειώσουν τα NPEs κατά επιπλέον 27,8 δισ. ευρώ ή κατά 30%, έως το τέλος του 2019.
«Θεωρούμε ότι μια τέτοια σημαντική μείωση των NPEs αποτελεί πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες».
Η S&P εκτιμά ότι τα επόμενα δύο με τρία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να συσσωρεύσουν πρόσθετες πιστωτικές ζημίες, ύψους περίπου 6,5%-7,0% επί των δανείων, με βάση τα νέα λογιστικά πρότυπα που υιοθετήθηκαν από το τρέχον έτος.
(Το 7% των δανείων είναι περίπου 13 δισ)
Το ποσοστό είναι κατά 2% υψηλότερο, σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση των ελληνικών τραπεζών, επισημαίνεται.
Κλείνοντας, ο οίκος σημειώνει ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση, εάν βελτιωθεί το μακροοικονομικό περιβάλλον και η ποιότητα του ενεργητικού, εάν μειωθούν σημαντικά τα υψηλά αποθέματα NPEs, εάν βελτιωθεί περαιτέρω η ρευστότητα και σε περίπτωση που επιστρέψουν οι καταθέσεις πελατών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS