Δέλτα Τεχνική: Η Μ. Βαρδάκα υπεύθυνη στην εξυπηρέτηση ομολογιούχων και εταιρικών ανακοινώσεων

Δέλτα Τεχνική: Η Μ. Βαρδάκα υπεύθυνη στην εξυπηρέτηση ομολογιούχων και εταιρικών ανακοινώσεων
Η κ. Μ. Βαρδάκα αναλαμβάνει καθήκοντα υπευθύνου στην εξυπηρέτηση ομολογιούχων και εταιρικών ανακοινώσεων της Δέλτα Τεχνική
Η κ. Μαρίνα Βαρδάκα αναλαμβάνει καθήκοντα υπευθύνου στην εξυπηρέτηση ομολογιούχων και εταιρικών ανακοινώσεων της Δέλτα Τεχνική, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS